Islams utövare skiljer sig från de av andra religioner genom att inte respektera demokratiska fri- och rättigheter och man ryggar i många fall inte för att ta till våld och terror när man känner sig kränkt i sin tro. Regeringen har utrett och överväger nu att införa muslimska blasfemilagar med hänvisning till att så krävs för att ”garantera rikets säkerhet”.

Manifestationer mot islam med koranbränning som inslag har lett till omfattande kravaller i Sverige, iscensatta av muslimska migranter och deras handgångne i gängkriminella kretsar med samma bakgrund. Även i utlandet har eldandet av koraner i Sverige lett till till våldsamma protester.

Bland annat stormades den svenska ambassaden i Iraks huvudstad Bagdad av uppretade muslimer. Bedömare menar att terrorhotet har ökat i Sverige på grund av den omfattande invandringen från muslimska länder. Då denna utveckling inte bedöms kunna reverseras återstår att gå ”det muslimska civilsamhället” till mötes – så kallad islamisering.

Så har redan skett på en rad områden och nu överväger regeringen att ta ytterligare ett avgörande steg, ett som innebär att de grundlagsfästa medborgerliga fri- och rättigheterna kraftigt inskränks. Om detta talade justitieminister Gunnar Strömmer (M), tillsammans med Brås generaldirektör Mattias Larsson som utrett frågan, vid en pressträff på fredagen.

Ordningslagen utvidgas

Ändringar i själva grundlagarna är omständliga att göra. Regeringen tar därför i stället sikte på att utvidga ordningslagen så att polisen ska kunna stoppa koranbränningar med hänvisning till rikets säkerhet.

Hittills har det bara varit möjligt att säga nej eller avbryta om säkerheten på den aktuella platsen inte kan garanteras. Nu vill regeringen att polisen ska få rätt att bedöma säkerhetsläget i hela landet och även svenska intressen i muslimska länder när man tar ställning till en tillståndsansökan för en islamkritisk manifestation.

Regeringen har tillsatt en utredning som tar sikt på sådana lagändringar. Utredaren säger i en kommentar till media att han tror att reglerna går att utforma så att man kan runda såväl den svenska grundlagen som Europarätten.

LÄS ÄVEN: Muslimsk ilska då präst brände koran i mångkulturell stadsdel

Kan uppmuntra till muslimskt våld

De lagändringar som Larsson bollar med är sådana att de i stället för att stävja kan komma att uppmuntra till muslimskt våld i Sverige och utomlands. Polisen ska nämligen titta i backspegeln och neka eller bevilja tillstånd utifrån vad som skett vid tidigare islamkritiska sammankomster.

Om det tidigare har gått våldsamt till ska polisen kunna avslå en ansökan om demonstrationstillstånd med hänvisning till att det föreligger ”påtaglig fara” att reaktioner från muslimer i Sverige eller utomlands kan hota Sveriges säkerhet – ju mer våld man iscensätter, desto större chans är det att kommande manifestationer stoppas.

– Man måste blicka tillbaka på vad som har hänt när liknande sammankomster har hållits, förklarade Larsson för media.

Koranbränningar hade kunnat stoppas

Påtaglig fara definieras som hot om terrordåd eller brott som allvarligt skadar stats- eller utrikesförvaltningens möjligheter att utföra sina uppgifter. Terrorhotnivån är redan permanent förhöjd enligt Säpos bedömning och skulle kunna räcka som skäl för polisen att säga nej.

Larsson sa vidare att om ordningslagen varit försedd med den typen av möjligheter att kringgå grundlagen, hade polisen kunnat vägra tillstånd för koranbränningar förra året och därmed blidkat de muslimer som attackerade Sveriges ambassad i Bagdad.

De lagändringar som övervägs ska inte bara ge polisen utökade möjligheter att förbjuda islamkritiska manifestationer. Även i de fall myndigheten beviljar tillstånd ska man kunna gå in och bestämma när, var och hur en sådan får genomföras.

LÄS ÄVEN: Hovrätten slår fast dom mot korangrillande småbarnspappa

Polisen kan bestämma när, var och hur

Polisen ska exempelvis kunna besluta att manifestationen hålls nattetid och/eller på en undanskymd plats där få eller ingen lägger märke till den. Man ska också kunna begränsa manifestationens innehåll.

Exempelvis ska det bli möjligt att förbjuda koranbränningar, förevisande av satirbilder av profeten Muhammed och andra inslag som man bedömer att muslimer kan känna sig särskilt kränkta av och benägna att reagera på med våldshandlingar.

Tillbakavisar kritik om hädelse- eller trosfridslagar

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), som är huvudinitiativtagare till utredningen om en muslimsk blasfemilag, vill idag inte kommentera de konkreta förslagen. Han säger till media att han väntar tills de varit ute på remiss.

Han hävdar dock att lagändringarna inte ska uppfattas som någon hädelselag eller trosfridslag, än mindre skräddarsydd för att gå islam och muslimer till mötes.

Får hård kritik från Sverigedemokraterna

Desto mer talför är man i andra partier i Tidöregeringsunderlaget. Sverigedemokratiska profilen, tillika ordföranden i riksdagens justitieutskott, Richard Jomshof.

I en kommentar på X klargör han att Sverigedemokraterna ”inte kommer att ställa sig bakom några förändringar som innebär att Sverige i praktiken inför hädelselagar”, att partiet ”står upp för svensk yttrandefrihet i alla lägen” och ”aldrig kommer att acceptera att islamister tillåts sätta gränser för vad vi har rätt att säga och göra i Sverige”.

Hela pressträffen i samband med den färdiga utredningens överlämnande kan ses och höras nedan.