För några dagar sen lanserade regeringen Ett Sverige som håller ihop, en ny handlingsplan som syftar till att minska segregationen och öka delaktigheten bland migranter. Samtidigt medger man att den nuvarande situationen riskerar att påverka sammanhållningen i samhället.

Enligt regeringen är arbetet för att minska och motverka segregation högt prioriterat. Det är också en del i arbetet för att göra Sverige tryggare och mer hållbart.

Nu har man beslutat om Ett Sverige som håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla.

– Vår demokrati är som starkast när alla människor känner att deras åsikter och erfarenheter spelar roll. Fler människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar behöver få förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. I det arbetet spelar Sveriges rika föreningsliv och civilsamhällets aktörer en viktig roll, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Stora utmaningar

Segregation och ökade klyftor i samhället utgör enligt regeringen stora utmaningar som behöver mötas och i detta arbete sägs demokrati och civilsamhälle vara prioriterade områden.

Delmålet för området är högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen samt förbättrade villkor för civilsamhället i områden med så kallade socioekonomiska utmaningar.

Påverkar sammanhållningen

Segregationen säger man sig motverka genom att arbeta mot ”strukturella orsaker till segregation och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar”.

– Segregation och ökade klyftor riskerar att påverka sammanhållningen i samhället och människors framtidstro. Det är en utveckling som måste brytas. Nu har regeringen beslutat om en handlingsplan mot segregation som innehåller 115 insatser som tillsammans ska motverka segregationen i Sverige, säger Åsa Lindhagen (MP), jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.