Avklarad ”Sverigekurs” med godkänt betyg, det kan bli kravet för att som migrant få några bidragspengar i framtiden.

Enligt SVT ser många migranter Sverige ”som en bankomat”. Man tar sig hit för bidragen och gratis välfärdstjänster men är inte intresserad av något quid pro quo genom att i gengäld anpassa sig till Sverige.

Men det ska det nu bli ändring på meddelar regeringen och Sverigedemokraterna. För den som inte anstränger sig för att värderingsmässigt bli en del av det svenska samhället blir det heller inga bidragspengar.

Del av Tidöavtalet

Kravet utgör en del av det som i Tidöavtalet beskrivs som en mer ”kravbaserad integrationspolitik”. För att kräva sin rätt ska man först göra sin plikt, och primärt handlar det om att i grundläggande avseenden anstränga sig för att bli svensk.

Om regeringens och SD:s förslag blir verklighet ska det inte längre bli möjligt att som migrant kravlöst gå till socialkontoret och kvittera ut bidragspengar varje månad på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Utöver att visa att man anstränger sig för att bryta bidragsberoendet och hitta egen försörjning tillkommer nu att man också ska anstränga sig att omfamna svenska värderingar.

De nya kraven i förslaget gäller även nyanlända som i stället för socialbidrag får så kallad etableringsersättning som betalas ut av staten via Försäkringskassan. En del andra bidrag som migranter regelmässigt är stora mottagare av ska också omfattas av anpassningsvillkoret.

Måste få godkänt på ”Sverigekurs”

Mer konkret ska migranter enligt förslaget genomgå en så kallad Sverigekurs där man får lära sig hur saker och ting fungerar i Sverige i motsats till att inte fungera i ursprungslandet. Man ska också kommuniceras en bakgrund till vilka värderingar det är som gör att det svenska samhället i motsats till det man kommer ifrån fungerar.

Integrationsminister Johan Pehrson (L) klargör att det inte handlar om bara ett erbjudande, utan om ett skarpt krav.

Pehrson är tydlig med att man inte kommer att lägga sig i huruvida migranterna firar jul eller inte, ”hur man dansar eller om man äter med bestick eller pinnar”. Men för den som inte respekterar svenska grundlag eller grundläggande svenska frihetligt demokratiska värderingar ”blir det ett problem” i framtiden, bland annat genom att bidragen fryser inne.

Samma regler som för föreningsbidrag

Förslaget är analogt med de regler som redan idag och sedan länge gäller för bidrag till föreningar och liknande verksamheter. För att kvalificera sig för dessa måste man ställa upp på att omfamna vissa grundläggande värderingar. I annat fall blir det inga pengar och man kan även bli återbetalningsskyldig för tidigare beviljade bidrag.

Det framgår inte om utbetalade social- och etableringsbidrag enligt det nya förslaget ska kunna krävas tillbaka i händelse av att man fört myndigheterna bakom ljuset beträffande sina ansträngningar att bli en del av Sverige värderingsmässigt. Detta om man exempelvis under Sverigekursen förbundit sig respektera sådant som jämställdhet, rättsstatens principer, yttrandefrihet och barns rättigheter men sedan i sin livsföring ertappas med att leva på ett helt annat sätt.

Integrationsministern: ”Konsekvenser för den som inte deltar”

Att genomgå och få godkänt på Sverigekursen ska i varje fall vara ett villkor för att kvalificera sig för olika offentliga ekonomiska ersättningar. För den som inte deltar ”blir det konsekvenser” säger integrationsministern.

Liberalerna, vars partiledare det är som har det integrationspolitiska ansvaret i regeringen, har en lång historia av att vilja ta fram språktester och liknande för migranter och en lika lång historia av att sedan skrota desamma. Innan något konkret händer denna gång ska en utredning tillsättas. Något slutdatum för den har i skrivande stund inte meddelats.