regeringen-sd-presstraff-23-04-27
Inrikes

Regeringen och SD aviserar straffskärpningar mot gängvåldet

Publicerad 4/27/2023
Annons

På torsdagsförmiddagen höll justitieminister Gunnar Strömmer (M) en pressträff tillsammans med Richard Jomshof (SD), ordförande i riksdagens justitieutskott, samt rättspolitiska talespersonerna Torsten Elofsson (KD) och Juno Blom (L). Skälet var att presentera överenskomna straffskärpningar för invandrargängens skjutningar och sprängningar.

Rekorden för antal dödskjutningar i invandrarkriminella miljöer har avlöst varandra de senaste åren. Kurvan för sprängattentat i samma miljöer ökar också. Sverigedemokraterna och de tre borgerliga regeringspartierna lägger nu förslag på rejäla straffskärpningar för den här typen av invandringsrelaterad brottslighet.

Om paketet passerar riksdagen blir det fördubblade minimistraff och högre maximistraff för grovt vapenbrott och även kraftiga höjningar av påföljderna för bland annat vapensmuggling och otillåten hantering av explosiva varor. Att straffskalorna justeras uppåt innebär också att polisen får möjlighet att oftare använda hemlig avlyssning för att utreda den här sortens brottslighet.

Andra ingredienser i vad som på pressträffen aviserades som ”en historisk omläggning av kriminalpolitiken” är införandet av visitationszoner i de ”utsatta” områden där invandrargängen har sina baser. För att underlätta lagföring vill man införa möjligheten att vittna anonymt – idag håller många tyst på grund av hot och våld – så kallat övergrepp i rättssak – från de åtalade.

Brott som kan kopplas till den organiserade invandrarkriminaliteten ska också efter dansk förebild ge strängare straff än samma brott utanför gängmiljöerna. Ökade möjligheter till preventiva tvångsmedel och kameraövervakning hoppas man ska ge en brottsförebyggande effekt och ökad uppklarningsgrad av begångna brott.

– Det är en avsevärd skärpning som är avsedd att markera allvarligheten i brottsligheten, både i förhållande till brottsoffer men också i förhållande till det omgivande samhällets behov av ett skydd mot den här brottsligheten, sammanfattade justitieminister Gunnar Strömmer det kriminella åtgärdspaketet.

På pressträffen aviserades även ytterligare kommande skärpningar för olika typer av brott. Exakt vilka det blir preciserades inte men justitieutskottets ordförande Richard Jomshof lät förstå att det är hans parti som trycker på.

– Vi föreslår ytterligare skärpningar, sade Jomshof.

Under pressträffen visades ett antal overheadbilder med statistik för hur den invandringsrelaterade grova brottsligheten har eskalerat på senare år – hur antalet dödsskjutningar och sprängdåd fortsatt att öka även i år, hur många personer som bedöms ingå i de växande kriminella gängen och så vidare.

Som en bärande idé i regeringens och SD:s ”historiska omläggning” av kriminalpolitiken kommunicerades ett skifte i fokus där brottsoffren och allmänhetens trygghet ges prioritet framför den hittillsvarande tonvikten på att ömma för brottslingarna som offer för samhälleliga omständigheter där vård och rehabilitering fått ersätta traditionellt strafftänkande och ansvarstagande för de handlingar man begår.

förhoppningar uttrycktes om att den aviserade omläggningen ska ge resultat i form av såväl färre begångna brott som fler lagförda för de brott som begås. Uppklarningsprocenten för exempelvis de många gängmorden har varit extremt låg.

Det kriminalpolitiska åtgärdspaket som regeringen och SD nu ska omsätta i en lagrådsremiss och sedan förelägga riksdagen för att bli skarp lagstiftning handlar i princip helt och hållet om den brottslighet som är resultatet av den förda invandringspolitiken.

För att realisera omläggningen av kriminalpolitiken aviserade att det kommer att skjutas till ökade skattemedel till rättsväsendet. Fler lagförda och längre strafftider är också en utmaning för kriminal”vården” där fängelserna redan är överfulla och många cellplatser upptas av personer som inte ens är svenska medborgare.

Det tros komma att behövas minst ett tiotal nya fångvårdsanstalter med flera tusen nya anställda till en kostnad på uppemot tio miljarder kronor. Om den nya kriminalpolitiken får förväntad effekt räknar man med att det ändå blir ett stort ekonomiskt plus för samhället, oaktat den ökade trygg- och säkerhet för medborgarna det skulle innebära.

Regeringen och SD gav under pressträffen ett antal exempel på domar som man anser haft en positiv respektive negativ effekt på möjligheten till brottsbekämpning.

Se hela pressträffen nedan.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
933Ökad russofobi i spåren av Ukrainakriget – ortodoxa kristna nekas handla
Annons