Med inspiration från Danmark vill migrations- och integrationsminister Anders Ygeman (S) se tydligare kriterier i klassningen av så kallade utsatta områden med hög andel invandrare.

Sedan 2015 publiceras återkommande polisens lista över utsatta bostadsområden. Listan har blivit en viktig utgångspunkt i debatten kring brottslighet, segregation och social utsatthet. Nu vill Anders Ygeman se tydligare kriterier i klassningen av områdena i fråga.

– Problemet med den lista vi har i Sverige är att det inte blir tydligt för kommunerna hur man kan ta sig bort från listan. Jag skulle vilja att vi och polisen och andra engagerade har en diskussion om hur kriterierna ser ut. De måste vara transparenta och förutsägbara, säger Anders Ygeman till DN.

LÄS ÄVEN: Ygeman om SD:s förslag för lag och ordning: ”Hitlertyskland”

Han öppnar nu för att liksom i Danmark införa ett kriterium som anger hur stor andel människor med utländsk bakgrund som bor i ett område. Dock vill Ygeman inte fokusera lika mycket på ursprung. I stället tror han att andra faktorer som arbetslöshet, utbildningsnivå och kriminalitet är viktigare när ett bostadsområdes ”utsatthet” ska avgöras.

Samtidigt medger han att de socioekonomiska faktorerna också har en etnisk dimension då runt 75 procent av de långtidsarbetslösa har utomnordisk bakgrund.

Max 50 procent

Han anser att andelen boende med utomnordisk bakgrund ”kanske ska vara ett av fem kriterier” i klassningen av utsatta områden och skulle kunna tänka sig att sätta gränsen vid hälften.

Ygeman säger sig uppskatta Danmarks ”arbete med att inte ’fylla på’ utsatta områden med människor som saknar egen försörjning”.

LÄS ÄVEN: Ygeman om korankravallerna: ”Beror INTE på kulturskillnader”

– Vi måste göra det lättare för människor som arbetar eller pluggar att bosätta sig i utsatta områden och riskområden. Vi behöver få ganska tuffa krav så vi inte fyller på utsatta områden med folk med svag betalningsförmåga.