partiledare-s-m-sd-kd-v-feat

Bild: News Oresund / SD / Per Pettersson / Frankie Fouganthin

Ekonomi

Regeringen överkörd om drivmedelspriser – från både höger och vänster

Publicerad 3/17/2022
Annons

En allians mellan M, SD, KD och V har enats om att köra över regeringen och driva igenom väsentligt större prissänkningar på drivmedel än de som Socialdemokraterna presenterade i början av veckan.

”Helt otillräckligt” var Sverigedemokraternas omdöme om regeringens sänkning med en krona av de skenande drivmedelspriserna. Med SD:s förslag skulle dieseln i stället sänkas med tio kronor och bensinen med sju.

M och KD har också lagt förslag på större prissänkningar än regeringens om än inte så kraftiga som SD:s. Nu ansluter sig även V i ett så kallat utskottsinitiativ för att köra över regeringen i frågan.

Överens om fem kronor billigare drivmedel

Det de fyra partierna har kunnat enas om är i stort det förslag som M lagt på ungefär hälften av det SD föreslagit. Det innebär i reda siffror ett sänkt literpris på diesel och bensin vid pump på fem kronor.

Det har sedan regeringen i måndags meddelade att man ämnar vidta åtgärder för att sänka drivmedelspriserna med drygt en krona litern funnits en bred såväl folklig som parlamentarisk uppfattning att detta inte på långa vägar räcker för att rädda åkerinäringen, jordbruket och ekonomin för vanliga medborgare som är beroende av bilen.

Centerpartiet och Liberalerna har i skrivande stund inte gett besked hur de kommer att ställa sig till utskottsinitiativet men indikationer finns på att man kommer att ansluta sig till det när det under torsdagen behandlas i riksdagens finansutskott.

Flera samverkande åtgärder ska sänka priset

Prissänkningen ska enligt förslaget åstadkommas genom att energiskatten på diesel och bensin sänks till EU:s miniminivå, i ett första skede tillfälligt under en period om tre månader.

Man vill också begära undantag hos EU-kommissionen från bestämmelserna i EU:s energiskattedirektiv och andra berörda direktiv så att energiskatten på diesel och bensin helt ska kunna slopas under samma tidsperiod.

Dessutom avkrävs regeringen att skyndsamt återkomma med förslag på hur nivåerna för inblandning av biodrivmedel – den så kallade reduktionsplikten – kan sänkas fram till åtminstone årsskiftet.

En starkt bidragande orsak till de stora prisökningarna är att Miljöpartiet under sin tid i regeringen drivit igenom en kraftigt ökad andel biodrivmedel som är väsentligt dyrare än de fossila bränslena samtidigt som de är mindre effektiva och ger ett större slitage på motorerna.

Regeringen uppmanas också att återkomma med förslag på hur lantbruket vid behov ska kunna kompenseras ytterligare ekonomiskt för att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen.

Vänsterpartiets främsta bidrag till överenskommelsen är att partiets krav på ett absolut pristak på drivmedel nu måste utredas av regeringen.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons