Statsminister Stefan Löfven meddelar att regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer. Enligt Löfven lockar den våldsbejkande högerextremismen fler än någonsin och dess budskap sprider sig i landet. Detta ska förhindras genom ”särskilda straff”.

När 12-åriga Adriana sköts ihjäl då hon var ute och gick med sin hund under natten mot söndagen var det tyst från statsministern. Men då explosionen i Libanons huvudstad skedde på tisdagen skickade Löfven direkt sina kondoleanser. Sedan dess har statsministern ägnat sig åt att göra utspel om att han ska få bort kärnvapen från världen.

LÄS ÄVEN: Rasister de som skapar otrygghet i samhället enligt regeringen – vill förbjuda organisationer och medier

På lördagsförmiddagen gick Löfven ut med information till landets invånare – men inte heller nu blev det några ord om den ihjälskjutna 12-åriga flickan i det särskilt utsatta området Norsborg.

Istället är det ett utspel i linje med den ras-centrerade vänsterrörelsen ’Black Lives Matter’ budskap att ”rasismen mot afrosvenskar är ett verkligt problem”.

Statsministern: ”Ett hot mot vår demokrati”

Vidare menar statsministern att det även finns ett annat växande problem med rasism i Sverige. Det handlar om våldsbejkande högerextremism som han med hänvisning till Säkerhetspolisens (Säpo) rapporter hävdar har ett budskap som lockar alltfler och sprider sig i landet.

Enligt Löfven är åsiktsfriheten ”ett hot mot vår demokrati” och han har därför tillsatt en utredning för att se över ett förbud mot det han definierar som rasistiska organisationer. Statsministern lyfter även att det kan bli tal om ”särskilda straff” för den som deltar i en organisation som kan anses vara rasistisk. Men vad som ska definieras som en rasistisk organisation och vilka organisationer som konkret åsyftas är oklart.

Många av oss har tagit del av eller sett hur vänner, kollegor eller familjemedlemmar behandlas olika på grund av ursprung, hudfärg eller tro. Men rasismen är inte bara en enskild händelse som drabbar enstaka personer vid några få tillfällen. Det är diskriminering som människor i vårt land utsätts för varje dag. I Dagens Nyheter förra helgen vittnade sex personer om hur de behandlas rasistiskt på grund av sin hudfärg. Rasismen mot afrosvenskar är ett verkligt problem som vi inte kan tolerera, men som samhället måste ta ansvar för och med full kraft motarbeta.

För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer, som har haft fäste i vårt land sedan länge och som kommer att ta lång tid att utradera, krävs ett systematiskt och djupgående arbete. Sedan jag tillträdde som statsminister har regeringen målmedvetet arbetat med att bekämpa rasismen i Sverige steg för steg.

År 2016 beslutade regeringen om Sveriges första nationella plan mot rasism och hatbrott där det fastslogs att det behövs mer kunskap, utbildning och forskning. Men också att civila samhället ska få ökat stöd och att dialogen mellan det civila samhället, regering och myndigheter ska fördjupas. Inom ramen för detta arbete har regeringen bland annat gett länsstyrelserna i uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.

Det finns också ett annat, växande problem, med rasismen i Sverige – den våldsbejakande högerextremismen som enligt Säkerhetspolisen lockar fler och sprider sig i vårt land. Detta innebär inte bara ett ökat hot om attentat och grova våldsbrott, det är ett hot mot vår demokrati. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska överväga om det bör införas ett förbud och särskilda straff för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer kan se ut. Uppdraget ska redovisas i februari nästa år.

Kampen mot rasism är ingen engångsinsats. Det är ett kontinuerligt arbete där ansvaret ligger på oss alla – varje dag i varje del av vårt samhälle.

https://www.facebook.com/stefanlofven/posts/4538113436229515

IS-terrorister får behålla svenskt medborgarskap

I motsats till förslaget om ett förbud mot ”rasistiska organisationer” kan det även tilläggas att regeringen i februari förra året meddelade att man inte tänker se över en lagändring för att de individer med svenska medborgarskap som rest för att begå terrordåd med Islamiska staten (IS) ska fråntas sina medborgarskap. Detta eftersom ”det strider mot internationell rätt”.

LÄS ÄVEN: Säpo riktar sig mot politisk opposition – gränsen mellan bevakningsobjekt och aktörer utanför myndighetens uppdrag ”kan suddas ut”

authorimage