För att säkra den svenska elförsörjningen har regeringen beslutat att satsa på mer vindkraft genom att underlätta utbyggnaden och minska kostnaderna.

Enligt regeringen kommer en utbyggnad av havsbaserad vindkraft framför allt att öka tillgången på el i södra Sverige.

LÄS ÄVEN: Vindkraften ska byggas ut överallt i landet – även i tätbefolkade områden

– Vindkraft till havs har en enorm potential, sa miljö-och klimatminister Per Bolund (MP) på en pressträff tillsammans med energiminister Anders Ygeman (S).

För att underlätta etableringen av ny vindkraft ger regeringen Svenska kraftnät i uppgift att bygga ut stamnätet  till områden i Sveriges sjöterritorium. Syftet är att anslutningskostnaderna ska minska.

LÄS ÄVEN: Tio EU-ministrar: Kärnkraft nödvändigt för klimatomställningen

När det ger effekt för konsumenterna är dock oklart och oppositionen är kritisk och menar att det kommer snedvrida hela elmarknaden.

Ett hinder för att göra detta har varit att bland annat Försvarsmakten motsätter sig utbyggnadsplaner med hänvisning till att det kan störa försvarets intressen.