På söndagen medverkade socialminister Lena Hallengren (S) i SVT Agenda där frågan om massdöden i covid-19 på landets äldreboenden togs upp. Ministern tvingades medge att det är ”decennier av nedprioriterad äldrevård” som ligger bakom situationen.

Kritik har under lång tid riktats mot kraftiga nedskärningar inom äldreomsorg och hemtjänst. Många menar att det framför allt är de enorma kostnaderna för invandringen, som enligt ekonomiska experter kan uppgå till så mycket som 250 miljarder kronor om året, som tvingat fram omfattande besparingar inom den offentligfinansierade välfärdens kärnverksamheter.

LÄS MER: Coronakommissionen: Massdöden på äldreboenden en följd av vanstyre i decennier

Bristen på vårdplatser och personal och den eftersatta krisberedskapen har blottlagts sedan coronapandemin slog till, och inom äldreomsorgen har konsekvenserna blivit särskilt allvarliga – nästan hälften av de hittills drygt 10 000 svenskar som avlidit med covid-19 är personer på äldreboenden.

Larm har slagits om att skyddsutrustning saknats, att smittskyddsrutiner inte följts – ofta till följd av att personalen som till allt större andel utgörs av nyanlända migranter inte förstått instruktionerna – och att äldre nekats läkar- och sjukhusvård när de drabbats av viruset.

LÄS MER: Skarp kritik från IVO efter pandemiska massdöden på äldreboenden

I SVT Agenda på söndagen pressades socialminister Lena Hallengren (S) att svara på vem eller vilka som kan kritiseras för den uppkomna situationen. Hon menade att många tillsammans bär ansvaret för de äldres död, men att den gemensamma nämnaren är politisk inkompetens. Som största och mesta styrande parti i Sverige såväl centralt som lokalt faller därmed en tung bit av ansvaret på Socialdemokraterna.

Den tillsatta Coronakommissionen har i sin hårda kritik slagit fast att massdöden på landets äldreboenden ska rubriceras som ett allvarligt politiskt misslyckande med bland annat omfattande brister inom äldrevården som borde ha åtgärdats för längesedan.

– Att så många dött går inte att bedöma på ett annat sätt än som ett misslyckande, förklarade Mats Melin, ordförande i Coronakommissionen, som jämte socialministern medverkade i SVT Agenda-inslaget.

LÄS ÄVEN: CORONAVÅRDEN: Patienter över 65 får bara palliativ vård – ”Ingen finns med när de dör”

Hallengren medgav att det handlar om ett politiskt misslyckande men var mindre benägen att ta på sig ett personligt ansvar eller ett för den sittande regeringen, trots att Coronakommissionen pekar ut regeringen som ytterst ansvarig. I stället sköt hon i SVT Agenda över merparten av skulden på kommunerna och regionerna.

Här brottas man samtidigt generellt med kraftigt försvagad ekonomi till följd av migrationspolitiska beslut som fattats av regering och riksdag, och socialministern uteslöt inte att något behöver göras också på nationell nivå, men preciserade inte vad.

– Det här är ju en verksamhet som kommunen har ett huvudansvar för men regionerna är helt avgörande med sin vårdkunskap. På nationell nivå måste man skapa likvärdighet och bra förutsättningar.

LÄS ÄVEN: 98-åriga Karin undersöktes aldrig av läkare – fick fel vård och dog

Beträffande vanstyre på nationell nivå menade Hallengren att ansvaret måste fördelas på ett flertal regeringar av skiftande partifärg, detta eftersom den uppkomna situationen beror på politisk inkompetens och felaktiga prioriteringar under flera decennier.

Socialministern ville samtidigt tona ner den egna regeringens medansvar med hänvisning till att den ändå under de senaste mandatperioderna gjort vissa satsningar på äldrevården genom bland annat målsättningar om att öka de medicinska kunskaperna på äldreboenden och främja kompetensutveckling hos kommunalt anställda.

LÄS ÄVEN: S-politiker utan meriter fick toppjobb som vårdchef – gav klartecken till massdöd för corona-sjuka äldre

Statsepidemiolog Anders Tegnell, som under pandemin fått utstå massiv kritik, ville i inslaget också avhända Folkhälsomyndigheten delar av ansvaret. Bland annat menade han att man saknat erforderliga kommunikationskanaler till vårdgivarna för de äldre och därför inte kunnat nå ut till dem på ett tillfredsställande sätt.

– Vi har inte kanalerna till dem som bedriver de här verksamheterna ute i kommunerna. Det här var ju en av delarna av samhället som inte levde upp till stresstestet.

LÄS ÄVEN: Jan Andersson skulle avlivas av sjukvården – räddades av anhöriga i sista stund

Tegnell tvingades i skenet av massdöden på äldreboenden instämma med IVO:s bedömning att ansvriga politiker och myndigheter misslyckats med att skydda de äldre. Statsepidemiologen ville däremot inte gå med på att den internationellt kritiserade svenska coronastrategin som helhet varit något misslyckande.

LÄS ÄVEN: UPPGIFTER: Sjukvården skriver ut dödsdomar i smyg – ”Noll sjukhusvård”