Regeringens ska ”motverka skadlig mediepåverkan”. Det säger kulturminister Amanda Lind (MP) i en riksdagsdebatt. När Samnytt ringer upp Amanda Linds pressekreterare Elina Jansson för att be om ett förtydligande om vad som avses med ”skadlig mediepåverkan” vill hon hellre att vi ställer frågorna via mejl. Något svar får vi emellertid aldrig.
– Jaja, släng iväg ett mejl så ser vi, svarar Elina Jansson när hon får veta att det är Samnytt som ringer.

Förra månaden beslutade Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att införa nya regler för mediestöd. Det nya regelverket har tagits fram på rekordfart efter att de tre alternativmedierna Samnytt, Exakt24 och SwebbTV beviljats bidrag med stöd i det gamla regelverket.

Den viktigaste och mest omdiskuterade förändringen i de nya reglerna är att medier som staten anser ”sprider desinformation eller vilseleder kring vetenskap” inte ska kunna få mediestöd.

Journalistförbundet: Inskränkning av yttrandefriheten

MPRT fick i mars månad in sammanlagt tjugo remissvar på de nya föreslagna reglerna. Nästan alla starkt kritiska till myndighetens inskränkningar. En av de remissinstanser som hårdast kritiserat dem är Journalistförbundet som kallar reglerna för ”en indirekt inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten”.

Faksimil

Även Publicistklubben, Tidningsutgivarna och Bonnier News kritiserar de nya reglerna. Den enda remissinstans som inte bara stöder det nya regelverket, utan dessutom vill gå ännu hårdare fram, är Statens medieråd. Myndigheten vill än mer aktivt övervaka Sveriges medier för att ha koll på vad de skriver.

”Statens medieråds främsta invändning är att systemet i alltför hög utsträckning bygger på självrapportering och bedömer att MPRT borde ges ett tydligt tillsynsansvar på området”, skriver de i sitt remissvar.

Faksimil

De kritiska remissvaren har MPRT numera tagit bort från sin hemsida.

”Motverka skadlig mediepåverkan”

Med anledning av de nya reglerna för mediestöd har Sverigedemokraternas riksdagsledamot Jonas Andersson riktat en skriftlig fråga, en så kallad interpellation, till kulturminister Amanda Lind (MP). Tisdagen förra veckan möttes de båda politikerna för interpellationsdebatt.

– Desinformation och vilseledande kring vetenskap är förvisso problematiska samhällsfenomen, men att statliga organ ska avgöra om medier desinformerar och agerar vilseledande kring vetenskap, och fördela stöd därefter, är problematiskt, sade Andersson under debatten.

Amanda Lind höll inte med.

– Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan, svarade hon.

Statens medieråd: ”Vi talar om hur man kan tänka”

Att regeringen och de olika myndigheterna ska ”motverka skadlig mediepåverkan” slogs fast i mars 2015, kort efter att Stefan Löfven tillträtt som ny statsminister med stöd från de rödgröna partierna, Centerpartiet och Liberalerna. En av de myndigheter som har i uppgift att se till att verkställa den politiken är Statens medieråd.

I en intervju med tidningen Journalistens journalistpodd 2017 svarade Ewa Thorslund, dåvarande direktör för Statens medieråd, på frågor om vad uppdraget att ”motverka skadlig mediepåverkan” innebär. Journalisten Jonas Nordling ställde frågan:

En mer ondsint tolkning av statens verksamhet skulle kunna vara att det här är hjärntvätt mer eller mindre?

– Ja, men vi håller inte på med åsiktsbildning. Och vi talar inte om hur man ska tycka och tänka.

Men ni säger vad som är rätt och fel?

– Vi talar om hur man kan tänka och hur man kan skära sönder argument.

Vill inte svara på frågor

Samnytt har pratat med Amanda Linds pressekreterare Elina Jansson för att fråga henne vad statsådet egentligen menar med att ”motverka skadlig mediepåverkan”, och hur hon vill att medier bedöms utefter det kriteriet. Jansson vill emellertid inte svara på frågor via telefon utan hänvisar till sin mejl.

– Får jag fråga var du ringer ifrån? undrar Elina Jansson.

Jag ringer från Samnytt.

– Okej. Jaja, släng iväg ett mejl så ser vi.

Något svar får vi aldrig på våra frågor.

Frågorna som Amanda Lind inte vill svara på:

Jag skulle vilja veta vad Amanda Lind menar med ”skadlig mediepåverkan”?

Hur definieras den? Kan hon ge exempel på sådan skadlig mediepåverkan
och för vem är den skadlig?

Tack på förhand!

Tycker du om det vi gör?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.