Den personliga IT-integriteten blir allt hårdare kringskuren. Möjligheten att ha ett telefonkort utan att skylta med sitt namn för ”storebror” har länge varit hotad och nu ser det ut som att ett förbud kan komma att införas.

Enligt polisen och den statliga utredare som regeringen tillsatt bör alla som köper ett telefonkort tvingas identifiera sig och registrera kortet så att innehavaren blir möjlig att spåra av myndigheterna.

Det föreslagna integritetsintrånget motiveras med att oregistrerade telefonkort är populära i kriminella kretsar. Om innehavaren inte kan vara anonym blir det lättare för polisen att bekämpa brott, är tanken.

– De här kontantkorten används i stor utsträckning i brottsliga sammanhang och finessen är ju då att polisen kan koppla kontantkortet till en viss person och sedan kan besluta om avlyssning eller spaning”, säger Sigurd Heuman, före detta lagman och den som gjort utredningen på uppdrag av regeringen.

Kritik mot förslaget saknas dock inte. I likhet med de regler som försvårar och i många fall helt omöjliggör att handla med kontanter, menar man att kriminella alltid hittar sätt att kringgå den här sortens åtgärder som i stället i huvudsak drabbar vanliga medborgare.

LÄS ÄVEN: Medborgerliga rättigheter rullas tillbaka när etablissemanget vill visa handlingskraft

När det gäller förbud av oregistrerade telefonkort har det prövats i andra länder med nedslående resultat. Medan vanliga medborgare får sin integritet kringskuren och hamnar i nya register, kan de kriminella skaffa sig telefonkort som är registrerade på döda personer eller ”målvakter” som åtar sig att stå för kortet mot ersättning.

Utredningen som förordar ett förbud blev klar redan i somras. Det är i skrivande stund oklart när regeringen tänker lägga fram ett konkret lagförslag i frågan för riksdagen. Inrikesminister Mikael Damberg har i ett par års tid förordat att ett förbud införs.