EU-kommissionen ska nu granska Sveriges önskan. ”Vi ser ju ett fortsatt hot när det gäller inre säkerhet.”

I början av maj kommer regeringen att fatta beslut om ytterligare en sex månaders förlängning av gränskontrollerna mot Tyskland och Danmark och justitiedepartementet ska nu ta kontakt med EU-kommissionen för att få tillstånd till detta.

Regeringen hänvisar till den inre säkerheten.

– Vi ser ju ett fortsatt hot när det gäller inre säkerhet och ett behov av att kontrollera resandeströmmarna in till Sverige, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Sveriges radio.

– Under de här åren har vi sett ett stort antal terrordåd i Europa och vi har också själva drabbats.

Upp till 200 personer i veckan stoppas av gränskontrollerna.

LÄS MER: Gränspolisen i Skåne under hård press – klarar inte sitt uppdrag

Förra gången föreslog EU-kommissionen istället gränsnära kontroller.

– Skulle EU-kommissionen ha en annan uppfattning om huruvida kriterierna är uppfyllda så får man i så fall gå till EU-domstolen om det. Men det finns inga signaler om det.