På initiativ av jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) sjösätter regeringen nu en utredning som syftar till att göra föräldrabalken mer könsneutral. Detta eftersom man anser att lagstiftningen om föräldraskap ”inte är anpassad till verkligheten”.

Att lagtexten talar om barnets ”mor” och ”far” menar Lindhagen, som själv levt i en samkönad relation med barn, är otidsenligt – begreppen ”fyller ingen funktion” anser hon. Ministern påtalar vidare att barn i så kallade regnbågsfamiljer idag kan ha fler föräldrar än två och att lagen behöver ändras så att livet för sådana blir lättare.

Nuvarande lag från 1950-talet

Nuvarande föräldrabalk är från 1950-talet och utgick från den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn. Den formen av familjebildning är fortfarande norm och ideal för en absolut majoritet.

På marginalen har på senare tid andra konstellationer tillkommit där barn, om än inte biologiskt, kan ha två föräldrar av samma kön eller i vissa fall fyra föräldrar bestående av två samkönade par där barnets biologiska pappa och mamma återfinns i respektive par.

– Vi behöver en lagstiftning som är anpassad till verkligheten. I dag kan familjer se ut på olika sätt och barn kan tillkomma på olika sätt, förklarar Lindhagen i en kommentar till statstelevisionen.

Hämtat inspiration från sitt eget liv

Jämställdhetsministern säger sig ha inspirerats av initiativet av egna livserfarenheter. Hon levde tidigare i en samkönad relation med en kvinna och två barn varav ett som hon inte är biologisk mamma till. När relationen sprack tvingades hon adoptera det hon upplever som ”sitt eget barn” för att det skulle kunna ha kvar sina två mammor.

– Jag fick närståendeadoptera det barn som jag inte hade burit och det är förstås en väldigt märklig situation att adoptera sitt eget barn. Jag kunde också känna en stor oro innan adoptionen var klar eftersom jag inte hade någon juridisk rätt.

I den delen har ändringar i föräldrabalken redan genomförts. Men enligt Lindhagen räcker det inte utan ”är oerhört viktigt att vi fortsätter ta steg framåt”.

Utredningen ska vara klar i juni 2022 så att regeringen kan implementera lagändringarna innan valet.