Regeringen vill införa säkerhetszoner, även kända som visitationszoner, från och med nästa månad. Det meddelas vid en pressträff som regeringen håller tillsammans med Sverigedemokraterna idag på morgonen.

En säkerhetszon kommer kunna beslutas av Polismyndigheten, och ge de poliser som arbetar inom den rätt att utan misstanke genomföra frihetsinskränkande åtgärder mot allmänheten.

– Konkret betyder det att polisen ska få utvidgade befogenheter att kroppsvisitera eller leta igenom bilar efter till exempel vapen eller sprängmedel, inom ett visst geografisk område, inom en viss begränsad tid, om vissa förutsättningar är uppfyllda, förklarar justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Inspireras av Danmark

Idén med säkerhetszoner kommer från Danmark där de kallas visitationszoner och infördes av dåvarande borgerliga regeringen sommaren 2004. Sedan dess har sådana zoner utlysts vid fler än 200 tillfällen. Omkring en tredjedel av dem i Köpenhamn.

– Danmark har en lång och gedigen erfarenhet av att använda de här zonerna i arbetet med att trycka tillbaka den gängrelaterade brottsligheten, säger justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) vid pressträffen.

Antalet danska visitationszoner per år har varierat kraftigt. Under förra året beslutades om visitationszoner vid endast fyra tillfällen, samtliga i samband med allvarliga våldsdåd.

2018 införde Danmark även begreppet skärpt straffzon, vilket innebär att vissa straffsatser tillfälligt fördubblas på en viss geografisk plats. Syftet är att avskräcka våldsspiraler, exempelvis hämndskjutningar. Det är alltså en annan typ av zon som ibland används i kombination med visitationszoner.

Vissa klädstilar

De svenska säkerhetszonerna kommer endast kunna utfärdas högst två veckor i taget. Och poliserna kommer kunna använda de veckorna till att bland annat punktmarkera gäng, vilka ofta utmärker sig genom sin klädstil.

– Man är märkestrogna i vissa områden. Det betyder inte att alla som går runt med en Gucci-kopia och keps är gängkriminella, men många gängkriminella bär Gucci-kopiekepsar, förklarar Liberalernas talesman i polisfrågor Martin Melin som själv är polis och närvarar vid pressträffen.

– Man ska inte underskatta de här poliserna som jobbar i de här områdena. Vi har en väldigt bra bild av hur dessa gängkriminella klär sig och beter sig, fortsätter han.

Kritiseras av vänstern

Förslaget om säkerhetszoner är resulatet av en utredning som regeringen tillsatte i december 2022, kort efter regeringsskiftet. Senaste veckorna har förslaget varit ute på remiss, och nu ska lagrådet titta på det. Förhoppningen är att den nya lagen träder i kraft redan den 28 mars.

Idén kritiseras av vänsteroppositionen, som generellt sett motsätter sig skärpta straff eller åtgärder som syftar till att stävja kriminalitet. Ledande S-märkta opinionsbildare hånar budskapet om att gängkriminella utmärker sig genom sin klädstil.

Anders Lindberg är politisk chefredaktör på S-märkta Aftonbladet. Faksimil

Men regeringen meddelar vid pressträffen att säkerhetszonerna bara är en av flera åtgärder som kommer under året. I april kommer skyddet för vissa polisanställda ökas, i maj ska det bli möjligt för hyresvärdar att vräka kriminella och i juni utökas möjligheterna att beslagta vinster från kriminell verksamhet.