Psykisk misshandel som exempelvis upprepade förolämpningar, kontrollerande beteenden eller nedvärderande behandling över tid kan bli ett brott. Det föreslås i en utredning som överlämnats till regeringen.

I dag finns redan möjligheten att dömas för psykiskt våld inom ramen för brott som exempelvis olaga tvång, ofredande och förolämpning men enligt utredningen behöver detta stärkas. Därför vill man se att psykisk misshandel införs som ett särskilt brott som ska kunna ge fängelse i upp till fyra år.

– Här finns det en lucka som vi måste täppa till, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till statstelevisionen.

LÄS ÄVEN: Skotskt lagförslag kriminaliserar förolämpningar uttalade i hemmet

Enligt utredningen är psykiskt våld vanligt förekommande och i nära relationer vanligare att drabbas av än fysiskt våld.

– Om det handlar om mäns våld mot kvinnor kan det ju handla om att mannen tar kontroll över ekonomin helt och hållet så att man inte får mer än fickpengar. Den typen av kontrollerande beteenden, kränkningar, ska då kunna fångas av den här lagparagrafen, säger Morgan Johansson.

Tas inte på allvar

Enligt advokaten Madeleine Skaarnes, som arbetat med våld i nära relationer, tas psykisk misshandel inte på lika stort allvar som fysisk misshandel eller sexuellt våld och leder sällan till åtal.

– Du kan sitta och ha ett långt förhör om detaljer om hur du blivit utsatt för fysiskt eller sexuellt våld. Men det psykiska läggs lite åt sidan, när det kommer till hur man blivit nedtryckt och hur man blivit begränsad i sin tillvaro.

LÄS ÄVEN: Ny turkisk lag censurerar sociala medier – kan ge fängelse

– Man har kanske till exempel inte fått gå i skolan eller gå klart sin utbildning, eller i bland kanske inte fått arbeta, säger Madeleine Skaarnes.

Nu ska utredningen skickas på remiss och ett nytt förslag kan lämnas till regeringen nästa år.