I slutet av förra veckan beslutade regeringen att fortsätta betala ut svenska skattemiljarder till Palestina under den nästkommande femårsperioden. Pengarna påstår man syftar till att bland annat minska fattigdomen i landet.

Enligt regeringens eget pressmeddelande har man med detta antagit en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Palestina för åren 2020–2024 som utöver bekämpa fattigdom även ska få till stånd ”bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna”.

Verksamheten syftar till att bidra till att få till stånd ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet.

– Genom den nya strategin ska Sverige bidra till demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga rättigheter samt till att stärka förutsättningarna för genomförandet palestinska val, inklusive i östra Jerusalem, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Ett grundläggande hinder för utvecklingen i Palestina skriver man är ”Israels ockupation”.

Intensifierat svenskt engagemang

– Med den nya strategin intensifierar Sverige sitt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet. Därutöver inkluderar strategin fortsatt verksamhet inom miljö och klimat, inkluderande ekonomisk utveckling samt inkluderande fred, säger Peter Eriksson.