jakt

Arkivbild. Foto: pixnio.com

Inrikes

Regeringens förslag om EU:s nya vapendirektiv faller

Publicerad 6/2/2019
Annons

Regeringen har misslyckats att nå en överenskommelse med de borgerliga partierna gällande EU:s nya vapendirektiv. Deras förslag om hur direktivet ska tillämpas i svensk lag saknar stöd i riksdagen.

Grundtanken var att EU:s nya vapendirektiv skulle försvåra åtkomsten av vapen för kriminella. I februari lade regeringen fram sin lagrådsremiss om hur reglerna ska genomföras i svensk lag, där det visade sig att regeringen snarare valt att försvåra för legala vapenanvändare. Bland annat vill regeringen att huvudregel för tillstånd att inneha vissa vapen ska tidsbegränsas.

Utöver detta ska krav på märkning och registrering utökas.

Går längre än direktivet
Eftersom regeringen går längre än vad EU:s vapendirektiv kräver ges inget bifall för förslaget. Enligt en undersökning utförd av Ekot säger samtliga borgerliga partier samt Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet nej till det förslag som har presenterats.

Jägare och sportskyttar, vars innehav sedan länge är noga reglerat i svensk lagstiftning, ”drabbas oproportionerligt hårt”, anser kritikerna.

– Vi har varit en drivande opinion dels mot att EU ska ha inflytande över svensk vapenlagstiftning dels den överimplementering som vi befarat att regeringen vill genomföra. Det finns en uttalad majoritet i riksdagen mot regeringens förslag, om riksdagen inför någon form av överimplementering så är det inte SD som vikt ner sig, berättar Adam Marttinnen, ledamot i justitieutskottet.

Dessutom har regeringens tidsplan redan spruckit. En färdig proposition skulle ha presenterats i april.

Majoritet emot
Inrikesminister Mikael Damberg, som ansvarar för frågan har bjudit in de borgerliga partierna för vidare diskussion. Moderaterna har dock tackat nej.

Detta anser Socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i justitieutskottet, vara ”oseriöst”.

– Jag har under mina år i riksdagen jobbat med väldigt svåra frågor, och jag har aldrig mött det ointresset från andra partier att sätta sig ned och ha en diskussion, säger Fredrik Lundh Sammeli.

På en direkt fråga om varför regeringen väljer att överimplementera EU:s direktiv ger Sammeli det motsägelsefulla svaret att:

– I grunden är ju vår hållning att det här inte ska överimplementeras.

Enligt Fredrik Lundh Sammeli kommer nu regeringen på egen hand att arbeta vidare med propositionen om hur EU:s vapendirektiv ska genomföras i svensk lag.

– Det kommer att landa i en produkt från regeringen till riksdagen framöver, och då får vi fortsätta diskussionen här i riksdagen.

SD vill underlätta
Sverigedemokraterna berättar för Samhällsnytt att de driver på för att att istället underlätta för sportskyttar och jägare:

– Parallellt med frågan om vapendirektivet försöker SD nu samla en majoritet för att slopa femårslicenser generellt, övre gräns i vapengarderoben och andra frågor där vi och andra i valrörelsen lovat förenklingar för legalt vapeninnehav, säger Marttinen till Samhällsnytt.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons