Skarp kritik har riktats mot de beslut som fattats om att ge personer som uppehåller sig olagligt i Sverige fri tillgång till skattefinansierade välfärdstjänster, bland annat på vårdområdet. Nu vill Statens medicinsketiska råd gå ännu längre och göra även den mest avancerade vården tillgänglig för illegala migranter.

Organtransplantationer är en form av vård till vilken det är långa köer – i snitt dör en svensk varje vecka i väntan på ett nytt organ. Nu vill Statens medicinsketiska råd (Smer), som tillsatts av regeringen och sorterar under Socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren (S) öppna upp även dessa vårdköer för konkurrens från de flera tiotusentals personer som bedöms uppehålla sig illegalt i landet.

”Allas lika värde” trumfar realiteter

Enligt Smer är det en etikfråga kopplad till ”alla människors lika värde”. I sin rapport argumenterar man för att denna mänskliga rättighetsprincip trumfar realiteter såsom effekterna på tillgången på vårdtjänster och de nationella begränsningar som gäller för välfärdssystem för att debet och kredit ekonomiskt ska gå ihop.

Smer medger att det man föreslår också kan bli en tilldragningsfaktor och leda till ökad tillströmning av migranter, så kallad social turism, vilket då skulle utsätta den redan hårt ansträngda transplantationsvården för ytterligare påfrestningar, utöver den från den stora grupp illegala migranter som redan finns sig i landet. Men ”mänskliga rättigheter” väger tyngre menar man.

Gäller även annan avancerad vård

Vid sidan av transplantationer vill Smer även öppna upp övrig avancerad vård för illegala migranter där tillgången för denna grupp idag är begränsad genom restriktioner.

Rapporten får kritik för att vara alltför upptagen av principiella etiska resonemang högt ovanför den verklighet som är vården i Sverige idag.

Artikeln är rättad. Tidigare uppgavs att det är regeringens förslag, men det är alltså Smer, ett råd som tillsatts av regeringen, som föreslagit detta i en rapport.