På en pressträff på onsdagen meddelade inrikesminister Mikael Damberg (S) att man tillsätter en utredning syftande till att kraftigt utvidga den digitala massövervakningen. Allt du säger och skriver i mobil och dator ska framgent lagras och kunna överlämnas till polisen.

Pressträffen dagen efter den uppmärksammade gängskjutningen i Kristianstad där en förbipasserande kvinna i 60-årsåldern kom i vägen för de gängkriminellas kulor och skadades allvarligt. Och det är med den skenande gängkriminaliteten som fond som regeringen vill få gehör för utökad elektronisk massövervakning.

– Det här är ett viktigt steg på vägen mot att ge brottsbekämpande myndigheter bättre möjligheter att använda teknisk bevisning för att komma åt kriminella gäng och därmed minska både skjutningar och sprängningar i Sverige, sade inrikesminister Mikael Damberg (S).

LÄS MER: MASSKJUTNING: Flera skottskadade i Kristianstad

Ministern ägnade lång tid åt att förankra förslaget om ökad massövervakning i den allt större hänsynslöshet som kännetecknar de kriminella gängens väpnade uppgörelser. Även det uppmärksammade fallet där en polis i Göteborg nyligen sköts ihjäl av en sedan tidigare tungt brottsbelastad gängkriminell nämndes. Samtidigt har regeringen fått kritik för att ingen från regeringen närvarade vid polismannens begravning.

LÄS ÄVEN: Regeringen hade inte tid när mördad polisman begravdes

Kritiker har också invänt att det handlar om en brottsutveckling som regeringen själv bär det yttersta ansvaret för genom att ha fört en alltför expansiv invandringspolitik. Man menar att medborgarna drabbas dubbelt – först som offer för kriminaliteten och sedan genom att fråntas sin personliga integritet när de rättsvårdande myndigheterna inte kan hantera den uppkomna situationen.

Nytt teknikskifte sedan FRA-lagen infördes

När den så kallade FRA-lagen infördes för drygt 10 år sedan, skedde det men hänvisning till teknikutvecklingen där allt mindre kommunikation sker i etern och alltmer i kabel. Signalspaningen skulle som tidigare vara begränsad till kommunikation som passerar Sveriges gränser, vilket traditionellt varit liktydigt med spaning mot främmande makt.

Idag passerar dock vanliga medborgares privata kommunikation ofta landsgränsen via servrar i olika länder. Den har därför i ändamålsglidning blivit tillåten för myndigheterna att signalspana på.

Men inte heller detta räcker längre, menar regeringen. Nya teknikskiften där en allt större del av kommunikationen sker via appar gör att myndigheternas insyn i vad medborgarna säger och skriver blivit begränsad. Lagstiftningen har blivit omodern och behöver enligt regeringen uppdateras.

Fler aktörer ska tvingas lagra data

Konkret handlar det om att alla aktörer, inte bara mobil- och bredbandsoperatörerna ska tvingas lagra allt som deras kunder gör och sedan vara förpliktigade att lämna ut materialet till polis och andra myndigheter. Kravet ska om regeringen får igenom förslaget omfatta också alla som tillhandahåller appar och andra tjänster för elektronisk kommunikation.

Det har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet att de kriminella gängen använt appen Encrochat för att kommunicera om sin brottsliga verksamhet. Detta efter att fransk polis knäckte appens kryptering. I ett flertal brottmål har en del av bevisningen utgjorts av utskrifter från sådana chatkonversationer.

Samtidigt används appar av det här slaget också av var varannan laglydig medborgare och i de fall det sker krypterat därför att man vill värna sitt privatliv och personliga integritet. Vidare används krypterade appar av journalister för att upprätthålla grundlagsskyddet för uppgiftslämnare.

Utredning tillsätts

Enligt inrikesministern kommer regeringen att ta beslut på veckans regeringssammanträde om att en utredning ska tillsättas. Man hävdar, dock utan att precisera sig, att den lag som eventuellt klubbas som ett resultat av utredningen ska vara sådan att inte mänskliga rättigheter kränks.

Situationen på EU-nivå kan dock sätta käppar i hjulen för den svenska regeringen. Unionen direktiv om datalagring, som regeringen har som förlaga, stoppades nyligen av EU-domstolen för att vara alltför långtgående i sina storebrorsambitioner. Även det nuvarande kravet på mobiloperatörer att lagra och lämna ut sina kunders förehavanden är för integritetsinkräktande, menade domstolen.

På grund av det oklara läget och i avvaktan på att EU ska visa vägen för hur närgången och omfattande myndigheternas massövervakning av medborgarna får vara, ska den svenske utredaren få ett och ett halvt år på sig, fram till februari 2023, att utforma förslaget.