23 konstverk har spårlöst försvunnit från regeringskansliet. Enligt polisanmälan vet ingen hur verken har försvunnit.

Konst för 567 600 kronor saknas på Regeringskansliet i Stockholm. Konstverken var utlånade från bland annat Nationalmuseum och Moderna museet.

En av tavlorna som försvunnit är målad av konstnären Gustaf Wilhelm Palm under 1800-talet och uppskattas vara värd 250 000 kronor, rapporterar Sveriges Radio.

I en polisanmälan uppger regeringskansliets förvaltningsavdelning att 23 konstverk har försvunnit mellan åren 2005-2012. Personalen vid regeringskansliet har letat utan resultat och det är ingen som vet hur verken spårlöst kunnat försvinna.