Samhällsnytt har fått ta del av ett dokument som skickades till primärvården i Skåne med anledning av epidemin av Covid-19. Brevet uppmanar till att inte inleda intensivvård på äldre. Chefsläkare i primärvården i Skåne Jan Bleckert bekräftar brevets autenticitet i en intervju till Samhällsnytt och menar att det vore oetiskt att rädda döende äldre.

Enligt en källa som arbetar inom primärvården i Skåne hade ett brev underskrivet av chefsläkaren i primärvården i Skåne Jan Bleckert skickats till vårdinrättningar i regionen. Brevet som har rubriken Angående patientflöden, prioriteringsfrågor och behandlingsbegränsningar på vårdcentral under Covid-19 är uppdelat i flera stycken.

Ett av dem handlar om Behandlingsbegränsningar hos patienter i hemsjukvård och på SÄBO (kommunens särskilda boenden – anm.) och lyder så här:

”Oavsett om en äldre multisjuk patient får influensa eller Covid-19 så finns det i den bästa av världar ett medicinskt grundat förhandsbeslut om att inte inleda IVA/respiratorvård. I de allra flesta fall önskar inte heller patienten sådan livsuppehållande behandling. Tyvärr är verkligheten en annan även om vi vet att utvecklingen går åt rätt håll. Att forcera fram brytsamtal (om när viss behandling inte ska inledas – anm.) i snabbt takt pga en epidemi är vanskligt av flera skäl, men också viktigt för den enskilde.”

I ett annat stycke rekommenderas vårdcentralerna stoppa personer som är äldre än 70 år från att komma på fysiska besök – istället ska besöken genomföras genom telefon eller video. Enligt Samhällsnytts källa finns det även en informell order om att inte inleda livräddande åtgärder på multisjuka över 70.

Samhällsnytt har pratat med Jan Bleckert som bekräftar dokumentets autenticitet:

– Det handlar om att man inte ska inleda viss behandling.

Vad är det för typ av behandling – är det till exempel hjärt- och lungräddning och intensivvård?

– Ja, det är väl det vanligaste.

Däremot förnekar han att det skulle finnas en order om att inte hjälpa multisjuka över 70, men samtidigt menar han att det vore ”oetiskt” att bedriva intensivvård på döende äldre. Bleckert understryker att primärvården bör sträva efter att få ett godkännande från de äldre på förhand om att inte inleda livräddande åtgärder – så kallade brytsamtal – och varnar för faran om något sådant godkännande inte finns:

– Om vi tar det rent praktiskt hur det skulle gå till så skulle det betyda då att undersköterska på ett äldreboende hittar en livlös äldre patient. För en medicinskt kunnig person är det uppenbart att vederbörande är avliden, men eftersom undersköterskan inte har den rollen då måste man ju ringa efter ambulans… Och ja, då kan det blir ett oetiskt slut på livet. Vi måste förbereda oss för den typen av händelser.

Sedan tidigare uppges Socialstyrelsen arbeta på ”etiska” riktlinjer om hur prioriteringssystemet i vården (s.k. triage – anm.)  ska anpassas för en situation med hög konkurrens om ett fåtal intensivvårdsplatser och vilka grupper som ska prioriteras. Emellertid har Samhällsnytt rapporterat att i Spanien hittade soldater med uppdrag att desinficera äldreboenden från viruset döda äldre som övergivits av personalen. Spaniens riksåklagare har inlett förundersökning gällande ett specifikt ålderdomshem i Madrid där 17 personer uppges ha dött.

LÄS MER: Här är sjukvårdens dödsblankett – ska ”sålla ut” coronapatienter