Under fjolåret bötfälldes 339 personer i Sverige för nedskräpning. Det är en ökning med 17 procent mot 2022 och det högsta antalet utdelade böter sedan boten infördes 2011. Sedan ett par år tillbaka kan även den som slänger fimpar på gatan få böter.

Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse om nedskräpningen är mer omfattande. Mindre nedskräpning kan leda till en bot på 800 kronor. Sedan 2022 omfattas även mindre skräp som cigarettfimpar och tuggummin av boten.

Enligt nya siffror från Polismyndigheten har antalet nedskräpningsböter ökat kraftigt de senaste två åren och mer än tredubblats de senaste fem.

Kommunerna där det utfärdades flest böter under 2023 är Malmö (43) följt av Stockholm (34) och Göteborg (20).

– Vi är positiva till att all typ av nedskräpning, även småskräp som fimpar, synliggörs och får faktiska påföljder i form av böter. Nedskräpning är olagligt och boten tydliggör den enskilda individens ansvar i frågan, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

En av tio erkänner

I en undersökning som Håll Sverige Rent genomförde 2023 svarade 89 procent att de vet eller tror att nedskräpning på allmän plats är olagligt och 92 procent vet eller tror att nedskräpning kan leda till böter.

Avseende nedskräpning med fimpar svarade 82 procent att de vet eller tror att det är förbjudet att slänga cigarettfimpar på allmän plats.

En av tio erkänner att de har skräpat ner under det senaste året och fler än någonsin tycker att nedskräpningen skapar otrivsel och ser fult ut.

– Den som kör för fort riskerar böter, det är allmänt känt. Men den som skräpar ner behöver sällan ta ansvar. Vi skulle gärna se att fler böter för nedskräpning delas ut så att boten får en förebyggande effekt på samma sätt som en fortkörningsbot, säger Johanna Ragnartz.