I dagens Expressen avslöjar f.d. språkröret för Miljöpartiet Birger Schlaug att Annie Lööf är medlem i den globalistiska organisationen Trilaterala kommissionen. Samtidigt försöker hon att dölja detta, enligt Schlaug. Medlemskapet gör henne ytterst olämplig som statsministerkandidat eller ens statsråd i en regering, slår han fast.

Trilaterala kommissionen grundades i 1973 av bankmannen David Rockefeller med det uttalade målet att främja samarbete mellan Norra Amerika, Europa och Japan. Organisationen som förenar världens oligarker och maktfigurer inom politik, media och ekonomi tillåter dock ingen insyn i sin verksamhet. Kommissionens möten är hemliga och vad som diskuterats på mötena rapporteras inte i medierna.

Kommissionen anklagades genom åren för att följa en antidemokratisk agenda . Bland annat kritiserades gruppens manifest ”The crisis of democracy” där det breda folkets politiska engagemang ansågs som oönskvärt. Kommissionens verksamhet beskrevs som ett försök att inför vad kommissionen själv kallat ”mer måtta i demokratin” – med andra ord att få medborgare att bli mer passiva och lydiga så att de inte ställer för många krav på staten.

Särskilt ska gruppen ha varit bekymrad över de unga och de institutioner som hade ansvar för deras ”indoktrinering” – som skolor, universitet och kyrkan. Trilaterala kommissionen ansåg enligt kritiker att de inte gör sitt jobb och att unga inte blir tillräckligt indoktrinerade eftersom de blir ”för fria” för att göra egna val och följa egna intressen. För att begränsa detta ska kommissionen haft som ändamål att ha en bättre kontroll över institutionerna.

Samhällsnytt har sökt Centerpartiet för kommentar om Annie Lööfs engagemang i Trilaterala kommissionen, men partiets presstjänst har vägrat att svara på våra frågor.