Förra året ökade antalet beviljade svenska medborgarskap med 25 procent jämfört med 2019, vilket motsvarar hela 80 175 nya medborgarskap vilket är historiskt högsta antal. Det följer den trend Sverige haft senaste åren med ökande antal beviljade medborgarskap.

Drygt hälften av de nya medborgarskapen tilldelades män, 42 390 personer, och 37 785 gick till kvinnor, skriver SCB.

Antal nya svenska medborgare efter kön, åren 1970-2020

Källa SCB

Nästan en tredjedel av de som beviljades svenskt medborgarskap under 2020 var syriska medborgare – totalt 24 472 syrier. Det var en ökning med 4 406 personer jämfört med 2019 då 20 066 syriska medborgare fick svenskt medborgarskap.

Sedan inbördeskriget i Syrien startade år 2011 har över 160 000 syriska medborgare invandrat till Sverige. Under åren 2015–2020 har sammanlagt 69 648 syriska medborgare beviljats svenskt medborgarskap.

Invandring bakom befolkningsökningen

Hela 25,9 procent av den folkbokförda befolkningen, eller 2 686 040 personer, i Sverige hade den 31 december 2020 utländsk bakgrund. Enligt SCB är en person med utländsk bakgrund någon som antingen är född utomlands eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Dessutom är en stor majoritet, 76 procent, av de med utländsk bakgrund utrikes födda, sammanlagt 2 046 731 personer. Övriga 639 309 personer är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Under 2020 ökade Sveriges befolkning med 51 706 personer. Där utgjorde personer med utländsk bakgrund hela 98,8 procent av folkökningen, motsvarande 51 073 personer. Personer med svensk bakgrund utgjorde endast 1,2 procent, eller 633 personer, av folkökningen.