Trots att förbudet var känt sedan långt tillbaka på skolan valde eleven ändå att ta med en flagga vid utspringet för ett par veckor sen – en palestinsk sådan dessutom som har en extra politisk laddning just nu och i många fall betyder ett hat mot Israel och judar. Detta reagerade rektorn på och försökte ta flaggan från eleven, som dock stretade emot. Detta menar kommunen var att ”kränka” eleven.

Scenerna från Borgarskolans utspring spreds snabbt på sociala medier där rektor Martin Roth försöker se till att flaggförbudet efterlevs, men då den 18-årige eleven Khaled stretade emot uppstod en dragkamp om den palestinska flaggan.

Nu har Malmö stad utrett händelsen och kommit fram till att Roth gjorde rätt som försökte se till att flaggförbudet efterlevdes men anser samtidigt att han inte borde ha försökt ta flaggan ifrån eleven.

– Vår bedömning är att när rektor går in och agerar för att ta flaggan från eleven på scenen så är det något som är helt i linje med skolans ordningsregler och skollagen. Men han skulle ha avbrutit sitt ingripande senast när eleven var av scenen. Där blir det inte proportionerligt, säger Johan Aspelin, utbildningschef på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö.

Får stöd

statstelevisionens fråga om påståendet att rektorn endast reagerade eftersom det var en palestinsk flagga svarar Aspelin att det inte finns något som tyder på det utan att det handlade om att upprätthålla skolans ordningsregler.

– Elever ska inte bli utsatta för kränkningar. Även om man bryter mot ordningsregler ska man bli behandlad på ett okej sätt.

Efter händelsen ska eleven nu ”få stöd av skolan”. Samtidigt har Martin Roth fått rådet att inte ställa upp på någon intervju då det finns en hotbild mot honom.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Rektorn sliter ned studentens palestinaflagga