I december fick Sverigedemokraterna igenom ett slöjförbud i Skurups skolor. En av kommunens rektorer som lovade att trotsa förbudet får nu stöd från Sveriges skolledarförbund där man menar att förbudet bryter mot skollagen.

Förbudet ska träda i kraft senare i år är det tänkt. Enligt Sverigedemokraterna handlar det om värderingar och jämställdhet. Men redan innan har Prästamosseskolans rektor Mattias Liedholm lovat att han inte tänker följa förbudet och har tidigare uppgett att han hellre avskedas. Enligt Liedholm bryter förbudet mot lagen om religionsfrihet och diskriminering.

Även på Skolverket har man tagit ställning mot förbudet och hänvisar till att det skulle strida mot Europakonventionen om religionsfrihet och mot diskrimineringslagen.

I januari genomförde ett flertal lärare i kommunen en protest mot förbudet genom att själva iklä sig slöja.

– Eleverna blir glada när de ser att vi också har slöja. De känner att vi stöttar dem, sa Marit som undervisar i svenska som andraspråk.

LÄS MER: Icke-muslimska lärare beslöjade sig under protester mot förbud

Nu ger sig Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges skolledarförbund, in i debatten och ger Liedholm sitt stöd.

– Vi ser allt oftare att lokala politiker, som nu i Skurup, tar beslut som egentligen ligger på nationell nivå och som den berörde rektorn helt enkelt inte kan följa utan att bryta mot skollagen, säger Nilsson till SVT Nyheter.

– Det här skapar en rädsla hos rektorerna som på sikt går ut över eleverna. Vi måste prata mer om det här.

Nilsson menar att de i hans ögon felaktiga besluten beror på en ”ökad intolerans” hos lokalpolitiker och att dessa ”tror att de kan fatta beslut om allt”.

Nu inväntar han resultaten från en enkät som gjorts bland kommunens rektorer om situationen på skolorna.

– Är det så illa som jag tror så måste vi gå vidare med det här. Då måste vi prata med kommunledningen och också driva frågan nationellt , säger han.