Anklagelserna görs i en rapport för det turkiska institutet Seta – president Erdogans inofficiella tankesmedja. ”Mattias Gardell har en extremt tydlig agenda.”

I den 64 sidor långa rapporten Europeisk islamofobirapport 2017 som gavs ut av Seta tidigare i år ägnas 30 sidor åt Sverige som religionshistorikern Mattias Gardell och sociologen Mehek Muftee skrivit. Världen idag har tittat närmare på texten.

Här skriver man bland annat om hur ”falska nyheter” om parallellsamhällen, uttalanden från Donald Trump och MSB-rapporten om Muslimska brödraskapet har lett till islamofobi.

Man påstår även att Sverigedemokraternas framgångar lett till att övriga partier antagit en mer ”exkluderande monokulturell agenda”.

Vidare anklagar man samtliga riksdagspartier för att vara islamofobiska samt beskriver hur statsminister Stefan Löfven ”stängde Sveriges gränser”.

– Mattias Gardell har en extremt tydlig agenda, och den är så tydlig att den lyser i neon, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp till Världen idag.

– Man gör skillnad på folk utifrån ras och religion, menar Ranstorp som också hävdar att agendan Gardell driver är att påverka politiken i en mer identitetspolitisk riktning.

Gardell är enligt Ranstorp en del av ett ”kotteri av postkoloniala identitetspolitiska aktivister” som turas om att driva agendan.

Han anser det även vara anmärkningsvärt att Gardell vill förekomma i sammanhang tillsammans med Seta, som är den turkiska statens inofficiella tankesmedja.

Världen idag frågar Gardell om sin medverkan.

– Jag ser det som en del av uppgiften att föra ut forskning i populärvetenskaplig form till allmänhet. Jag uppfattar det inte som problematiskt att sammanställa forskningsläget för antimuslimsk diskriminering och hatbrottsincidenter, säger han och påpekar att andra svenska forskare har gjort liknande rapporter åt Seta tidigare.

– Vad jag pratar om här är att många har börjat anamma Sverigedemokraternas populistiska retorik. Det finns monokulturella tendenser som innebär att man vill se en homogenisering och att man riktar sig mot minoriteter. Att försöka vinna poäng på ”nolltolerans mot terrorism” blir lite slående, då inget parti anser att ”lite terrorism är okej”. Det är en fråga där det råder bred politisk konsensus.