mats_dagerlind_byline_banner_640x180
Opinion

Repressionen mot Granskning Sverige för tankarna till Dawit Isaak

Publicerad 3/6/2018
Annons

➤ KRÖNIKA Ett hat mot demokrati och yttrandefrihet sprider sig i Sverige. Det sprids på ett sätt som för tankarna till George Orwells dystopi 1984. Bland de värsta hatarna hittar man nämligen aktörer som borde vara demokratins och yttrandefrihetens främsta förkämpar – ledande medier och politiker i regering och riksdag – och falskflaggade som sin motsats, som beskyddare av det man i verkligheten vill förgöra. Repressionen mot Granskning Sverige för tankarna till Dawit Isaak.

Om man inte kan vinna en diskussion med argument så kan man i stället övergå till att skrämma, hota och med våld tysta sin meningsmotståndare. Regeringen, flera politiska partier och ledande medieaktörer som Dagens Nyheter, Expressen och deras paraplyorganisation Tidningsutgivarna, TU, närmar sig i sitt agerande det hos ”diktaturens kreatur” eller en hustrumisshandlare som när han inte rår på frun verbalt plockar fram knytnävarna och slår tills hon tystnar och lyder.

Regeringen och ett antal andra riksdagspartier vill göra ingrepp i grundlagen så att det skapas ett a- och b-lag där personer med ”rätt” åsikter och agenda ges privilegier som förnekas andra som har ”fel” åsikter och agenda. Särskilt uppseendeväckande är detta eftersom det är de med små och svaga röster i samhället som man med grundlagsändringarna vill förminska och försvaga ytterligare och de redan stora och starka megafonerna som man vill göra ännu större och starkare.

De gamla dinosaurierna i det vänsterliberala mediaetablissemanget tror att de kan vinna kampen mot de nya däggdjuren genom att i egenskap av sin blotta storlek stampa ihjäl dem. Djungelns lag framför civiliserad demokrati. ”Den som inte lär av historien är dömd att upprepa den” lyder en ofta citerad maxim av filosofen George Santayana. Inte minst upprepas denna av vänsterliberala journalister som tror sig se nazister i varje buske och befarar att vi glömt bort vad som ägde rum i Hitlers koncentrationsläger. Men hur det gick för dinosaurierna är man inte beredd att ta lärdom av.

Urtidsödlorna Dagens Nyheter och Expressen försöker nu trampa ihjäl det oerhört mycket mindre däggdjuret Granskning Sverige, ett medborgarjournalistiskt nätverk som specialiserat sig på att ringa upp makthavare och ställa obekväma frågor som vanliga journalister inte längre ställer eller därför att makthavarna ofta numera är just dessa journalister. GS avslöjanden har i många fall varit pinsamma för makthavarna och nu vill man alltså ta död på det där lilla djuret som springer runt benen och irriterar.

Det är inte första gången som de stora mediedrakarna ger sig på de nya små medborgarjournalistiska medieaktörerna och med största säkerhet inte heller den sista. Drev mot Granskning Sverige har Expressen varit inblandad i tidigare bland annat med hemfridsbrottsliknande hembesök. Det allra fulaste agerandet mot GS har annars Eskilstuna-Kuriren stått för där ingen lögn, inget förtal och inget pressetiskt övertramp ansetts för grovt för att ta till. Men GS har till mediaetablissemangets stora frustration överlevt. Därför plockas nu ett ännu grövre artilleri fram.

Mellan medieaktörer finns en informell överenskommelse och praxis att man får göra skärmdumpar av delar av varandras artiklar för att pryda och förtydliga det egna redaktionella materialet. Juridiskt sett är det en gråzon men de upphovsrättsliga intrång det kan vara fråga om lyder inte under allmänt åtal, så det går utmärkt att göra så här så länge man är överens och ingen beivrar det.

De nya medieaktörerna har förstås utgått ifrån att samma regler ska gälla också för dem, dvs att man kan skärmdumpa relevanta delar av andra medieaktörers material för att förtydliga och illustrera. Vissa gamla medier har också accepterat detta, kanske därför att de vill vara renhåriga men troligare därför att de är dåligt inlästa på upphovsrättslig juridik och tror att de inte kan agera, att det som de själva och andra medier under lång tid ägnat sig åt är en juridiskt reglerad fri- och rättighet.

Men alla har inte varit så likabehandlande. Under mina åtta år som framskjuten medarbetare inom alternativ- och framtidsmedia har jag med jämna mellanrum mottagit mejl från kollegor på de gamla mediernas redaktioner där man – ibland trevligt, ibland mindre trevligt – framfört krav om att skärmdumpar av nämnda slag avpubliceras. Kravet har sällan eller aldrig varit i grunden upphovsrättsligt betingat, utan mer haft sådana argument som en förevändning för att småjävlas med dessa nya irriterande medieaktörer som vägrar hålla sig i åsiktskorridoren och agera förmyndare och filter mot mediekonsumenterna.

Nu har några av de största medieaktörerna – Dagens Nyheter och Expressen beslutat sig för att trappa upp sitt småjävlande till ett storjävlande. För ändamålet har man för dyra pengar anlitat en exklusiv advokatbyrå för att systematiskt dammsuga alternativmediernas och de medborgarjournalistiska initiativens material efter skärmdumpar med ursprung i sina uppdragsgivares alster och använda upphovsrättslagstiftningen för att klubba ned de obekväma sanningssägarna.

Just nu är denna blåslampa riktad främst mot Granskning Sverige, som illustrerat sina uppladdningar av intervjuer på YouTube med bildklipp relaterade till ämnena för respektive telefonintervju. I det fallet handlar det om att tysta Granskning Sverige genom att förmå YouTube att plocka bort deras programinslag och i förlängningen att få GS:s YouTube-kanal nedsläckt helt och hållet. Eftersom Granskning Sveriges material ligger på YouTube-plattformen kan juristerna inte gå på GS direkt, vilket man annars tveklöst hade gjort, med saftiga stämningar i domstol och saltade skadeståndskrav med förebild i musik- och filmbranschen.

Att inte kunna komma åt Granskning Sverige direkt upplever man förstås på Dagens Nyheter och Expressen som frustrerande. För att kompensera för detta har man vänt sig till sin paraplyorganisation Tidningsutgivarna för att de i sin tur ska uppvakta regeringen med krav på olagligt ministerstyre med syfte att mer slutgiltigt göra slut på de fräcka uppringana på Granskning Sverige och deras impertinenta frågvishet. Även ministrar kan vara dåligt inlästa på lagen och justitieminister Morgan Johansson har enligt vad jag kan utläsa av medierapporteringen lovat att göra vad han kan för att tillsammans med TU kväsa denna uppstudsiga granskande medieaktör och inskränka pressfriheten (utöver det han sedan tidigare lovat göra mer allmänt genom grundlagsändringar).

För att det inte ska se fullt så illa och antidemokratiskt ut som det faktiskt är när media och staten går samman för att slå ned opposition på det sätt som brukar förknippas med totalitära diktaturer, har man iscensatt en ny fake news-kampanj där Granskning Sverige omnämns som högerextremister som via sina ”hatkanaler” påstås ha hotat advokater på den byrå som Dagens Nyheter och Expressen anlitat för att trakassera GS.

Var och en kan själv, genom att lyssna på de relevanta klippen där den timide Johan Andersson från GS förgäves försöker få till stånd en dialog med advokatbyrån ifråga, förvissa sig om att inga hot förekommer. Ingen medieaktör som prånglat ut dessa påståenden har heller kunnat substantiera de allvarliga brottsanklagelserna, något man kan tycka vore ett minimum av publicistisk anständighet. Här lyser den annars så omskrutna pressetiken med sin frånvaro.

Om journalister verkligen hotas är det förstås allvarligt och ska i så fall polisanmälas. Men några polisanmälningar har, av medierapporteringen att döma, inte gjorts. Den omständigheten indikerar att det mer sannolikt handlar om att de inkvisitoriska advokaterna fått motta ett knippe ilskna kommentarer från några i GS lyssnarskara. Sådana kommentarer är sällan författade på hög prosa och kan säkert ha varit lika otrevliga i tonläget som journalisternas egen retorik om Granskning Sverige. Men att kalla någon för dum i huvudet är inte hot lika lite som att skälla någon för högerextremist är det.

Det är högst troligt så att Dagens Nyheter, Expressen och Tidningsutgivarna planerar att utvidga sina upphovsrättshaveristiska aktioner för att få obekväma oppositionella medieröster tystade. På Samhällsnytt ser vi nu över våra skärmdumpningsrutiner och jag uppmanar andra alternativmediers redaktioner att göra detsamma. Undvik särskilt att skärmdumpa från Dagens Nyheter och Expressen.

Dinosauriernas dödskamp var säkert våldsam. Det måste vi räkna med också när det gäller deras motsvarigheter i förlegad dåtidsmedia. Under valåret 2018 kommer de mediala urtidsödlorna att slå extra vilt omkring sig i desperation och panik. Ett och annat slag kommer säkert att träffa och göra ont, men själva kampen kan de inte vinna.

Varje angrepp på demokratin och de grundlagsfästa fri- och rättigheterna är kontraproduktivt. Folk ser och förstår vad det är maktetablissemanget gör och de gillar det inte. Det stora flertalet av oss i folkdjupen har en demokratisk ryggad beträffande allas – meningsfränder såväl som motståndare – lika rättigheter att komma till tals i den offentliga debatten. Man har inget till övers för en maktfullkomlig överhet som ger sig på den lilla människan.

Icke desto mindre är det förstås skrämmande att bevittna hur staten och media i ett land som Sverige, som har rankats som ett av de mest demokratiska och fria i världen, nu gör långtgående ansträngningar för att frånta medborgarna deras demokratiska fri- och rättigheter, ändra grundlagarna, inskränka pressfriheten och missbruka laginstrument som totalitära vapen mot medborgare som vill göra sin röst hörd, uttrycka en åsikt och granska makten.

Nästa fas i utvecklingen är att Sverige blir ett land med politiska fångar. Vi har redan sett början på en utveckling där dissidenter blir föremål för polisrazzior i gryningen och kastas i fängelse. Det är minst sagt pikant att medier i Sverige som haft en extremt hög svansföring i fallet Dawit Isaak nu förbereder sig för att själva få oppositionella journalister fängslade.

När kommer de för att hämta mig? Borde jag gå i landsflykt? Det är tankar som numera infinner sig allt oftare och framstår allt mindre som neurotiskt paranoida och alltmer som realiteter att behöva begrunda.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1170”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons