Styrräntan höjs med 0,75 procentenheter till 2,50 procent. Det meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken beskriver inflationen som ”alldeles för hög”, och det är därför räntan återigen höjs. I oktober månad var KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast ränta) 9,3 procent, medan Riksbankens inflationsmål är omkring 2 procent.

RIksbankschefen Stefan Ingves säger vid en pressträff att räntan sannolikt kommer behöva höjas igen efter årsskiftet.

– Så vitt vi kan bedöma kommer räntan att behöva höjas igen i början på nästa år, säger han.

Vindkraft skapar osäkerhet

Det är flera faktorer som driver på inflationen. En av dem är de höga el- och energipriserna, som samtidigt fluktuerar väldigt mycket.

– För två veckor sedan hade vi negativa elpriser under en kort stund, för det blåste väldigt mycket, så det finns stora osäkerheter, konstaterar Ingves.

LÄS OCKSÅ: Swedbank: ”Riksbanken underskattar inflationen”

Flera europeiska länder har de senaste åren satsat på storskalig utbyggnad av vindkraften och samtidigt lagt ned planerbar kraftproduktion. Kriget i Ukraina har dessutom skapat osäkerheter i naturgasförsörjningen, en kraftkälla många länder i Europa är starkt beroende av.

Det är inte bara Europa som drabbats. Även i USA är inflationen hög, påpekar Ingves, och där har centralbanken höjt räntan till 4 procent.

Faksimil

Stigande matpriser

Orsakerna till den höga inflationen skiljer emellertid mellan de två sidorna av Atlanten. I USA är det främst stigande bopriser som gör att räntan skjuter i höjden, enligt Forbes.

I Sverige är det istället inte minst stigande livsmedelspriser som leder till hög inflation.

– Såhär stora prisökningar har vi inte upplevt sedan början på 90-talet, säger Stefan Ingves.

Den nya styrräntan på 2,50 procent börjar gälla från 30 november.

LÄS ÄVEN: Riksbanken höjer styrräntan med en procentenhet