Beslutet som träder i kraft den 1 juli får stark kritik av oppositionen där samtliga säger nej. Man pekar bland annat på att förbudet riskerar att försämra Sveriges försörjningsberedskap avseende kritiska varor.

Riksdagsbeslutet innebär att tillstånd inte längre ska få ges för gruvdrift eller utvinning av kol, råolja, skifferolja och naturgas på samma sätt som tidigare har gjorts med uran.

LÄS ÄVEN: SD: Vår gröna politik är bättre än Miljöpartiets

Regeringen hänvisar det nya regelverket till att Sverige ”måste ta sitt ansvar för att få ned utsläppen och samtidigt visa omvärlden hur en snabbare klimatomställning skapar jobb och exportmöjligheter”.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna säger alla nej till lagen. Utöver att förbudet riskerar försämra Sveriges försörjningsberedskap avseende kritiska varor menar man att förutsättningarna för totalförsvaret kan försämras då försvaret kommer att fortsätta använda fossila bränslen under överskådlig tid.

Illa vald tidpunkt

Hos Sverigedemokraterna anser man att det därför vore bäst ur försörjningssynpunkt att ha möjlighet för inhemsk utvinning.

LÄS ÄVEN: Greta rasar mot ja till ny gruva: ”Rasistisk och kolonialistisk”

– Tidpunkten för att lägga fram förslaget kunde nog inte varit mer illa vald, säger Mattias Bäckström Johansson, partiets näringspolitiska talesperson, i riksdagens kammare och pekar på strävan i Europa om att ersätta ryska fossila bränslen.