olsson-thorberg-lofving
Inrikes

Rikspolischefen om invandrarbrottsligheten: ”Synnerligen allvarligt läge”

Publicerad 21:00
Annons

På fredagseftermiddagen kallade rikspolischef Anders Thornberg till presskonferens. Detta för att ge en statusrapport om den grova invandringsrelaterade gängkriminaliteten med skjutningar och sprängningar som i år skördat fler dödsoffer än någonsin tidigare, i bjärt kontrast till de upprepade löften från den nu avsatta S-regeringen om att man varit i full färd med att ”knäcka gängen”.

Thornberg inledde med att räkna upp de gängskjutningar som skett bara de senaste dygnen, bland annat en mot en buss i linjetrafik där det var ren tur att ingen skadades eller dog. Sådan tur har långt ifrån alla haft. 2022 kan redan skrivas in som nytt rekordår för antal dödsskjutningar i gängmiljö trots att ett helt kvartal av året återstår.

– 48 personer har skjutits ihjäl i år, och inget tyder på att det minskar. Vi i polisen säger som det är, och vi har ett synnerligen allvarligt läge. Den organiserade [invandringsrelaterade] brottslighetens våldsanvändning i Sverige har nu nått en omfattning som vi inte har sett tidigare.

Alla siffror pekar åt fel håll

Rikspolischefen slog fast att inte bara antalet dödade är högre än någonsin, även antalet skottskadade och skjutningar/skottlossningar totalt ökar. I motsats till vad flera S-ministrar hävdat konstaterade Thornberg att risken är stor och ökande för att tredje man skadade i invandrargängens väpnade uppgörelser.

Något som enligt rikspolischefen också ökar i omfattning och ”med stor förödelse” som resultat är de gängkriminellas terrordådliknande sprängningar. Invandrargängen skaffar sig tillgång till att tyngre och grövre vapen, inte sällan av militärt slag, vilket Thornberg beskrev som en orsak till att fler dör i uppgörelserna än tidigare.

Ond cirkel och ’smittoeffekt’

Rikspolischefen varnade också för en ond spiral och ”smittoeffekt” där en frekvent förekomst av grovt våld i närmiljön gör att detta normaliseras och att fler i de kriminella och antisociala miljöerna passerar gränsen för där man tycker att det är legitimt att ta till skjutvapen i konflikterna.

Thornberg påtalade också att det för närvarande råder ”rött” konfliktläge på många platser [invandrardominerade förorter] i landet där det krigas särskilt intensivt om kontrollen över narkotikamarknaden och annat och att man kunna iaktta hur den förhöjda våldsnivån spridit sig till fler områden jämfört med tidigare.

”Kommer att fortsätta”

Polisen gör den sammantagna bedömningen att den här utvecklingen kommer att fortsätta eskalera, även på mindre orter. De regioner som på pressträffen utpekades som mest riskfyllda att befinna sig i är dock för närvarande Stockholm Syd och Öst där kluster av etniskt segregerade så kallade utanförskapsområden finns.

– Det är sannolikt att den här utvecklingen kommer att fortsätta, siade Thornberg uppgivet.

Han underströk dock att även om den grova invandrarbrottsligheten med skjutningar och sprängningar har normaliserats och numera tillhör vardagen för svenska folket och utgör ett frekvent inslag i medierapporteringen så har det inte normaliserats med acceptans inom polisen.

– Vi i polisens ledning är bestämda med att [invandrar]våldet ska bekämpas med alla till buds stående medel.

Trots att utvecklingen alltså konstaterat fortsätter att gå åt helt fel håll intygade rikspolischefen att den myndighet han ansvarar för ”under mycket lång tid bekämpat den grova [invandrar]brottsligheten och kommer att fortsätta så länge det behövs”.

– Vi har under lång tid arbetat intensivt, dels med att jaga våldsverkarna, dels med att förbättra våra egna metoder.

Inrättar särskilda skjutvapen- och bombcenter

Thornberg slog fast att antalet mord och mordförsök ”ska reduceras” och att den idag låga uppklarningsprocenten för sådana brott ”ska öka”. Den senaste given efter att korvgrillning, pizzakvällar och kaffestugor visat sig inte vara framgångsrika initiativ har man nu enligt rikspolischefen sjösatt något som man kallar för ”nationellt skjutvapencenter” och ”nationellt bombdatacenter”.

Den svenska polisen ska även öka sin internationella samverkan med sina motsvarigheter i andra länder. Den kritiserade avhopparverksamheten som gett näst intill obefintliga resultat släpper man dock inte greppet om. Nya pizzakvällar under parollen ”Sluta skjut” ska anordnas framöver.

Rikspolischefen vädjade också om förståelse hos allmänheten för att man inte längre kan förvänta sig att få de vardagsbrott man utsätts för utredda utan måste acceptera att utredningar läggs ned direkt när större resurser hos den underbemannade polismyndigheten allokeras till att bekämpa den grova väpnade invandrarkriminaliteten.

Thornberg var på ömse sidor flankerad av chefen för den nationella operativa avdelningen, Johan Olsson, och regionpolischefen i Stockholm, Mats Löfving. Dessa fick när rikspolischefen pratat klart redogöra mer konkret för hur polisen nu ska lyckas där man hittills grovt har misslyckats.

Inte vid något tillfälle under pressträffen nämnde Thornberg, Olsson eller Löfving vilka migrationspolitiska åtgärder som måste till för att få bukt med utvecklingen som så gott som uteslutande är ett invandrings- och integrationsrelaterat problem

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1042Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons