I en intervju med Dagens Nyheter spekulerar rikspolischef Anders Thornberg om orsakerna till att just Sverige har drabbats av en sådan omfattande och våldsam brottslighet medan grannländerna har en betydligt fredligare situation. Samtidigt som han säger sig inte ha någon aning om skälen nämner han ändå ”dålig integration” i förbifarten som en potentiell orsak.

Anders Thornberg har varit rikspolischef sedan 2018 och under hans ledarskap har den mångkulturella brottsligheten i Sverige slagit ständigt nya för svenska förhållanden närmast overkliga rekord.

Han beskriver det som ett exceptionellt läge och tycker att hela samhället måste göra något. Han konstaterar också att det finns en ökad risk för utomstående att drabbas i och med att våldet har blivit mer hänsynslöst och utbrett.

LÄS ÄVEN: Kriminella invandrargäng från Sverige etablerar sig i Finland

Vad är då orsaken till att Sverige under så kort tid har gått från att vara ett harmoniskt samhälle med låg våldsnivå till hög?

– Egentligen kanske man ska fråga kriminologer och forskare, men de vet inte riktigt. Det finns de som säger att det kan ha berott på dålig integration och att vi har fått de här utsatta områdena. Men vi ser en ren kriminell verksamhet också. Narkotikamissbruket har ökat vilket har skapat en marknad. Sen har vi den personliga statusen, man känner sig kränkt och har en stark drivkraft att ge sig på någon med våld, säger han till DN.

Varför sticker just Sverige ut?

– Jag har ingen riktigt bra förklaring till det heller. Det borde man forska på. Vi ser att för att bli någon och komma in i gängen så måste man bli mer våldsam, det har blivit en våldsspiral. Det är vanligt att man har vuxit upp och gått i skolan tillsammans, man tror att man är tajta kamrater, men så säljer man sin kompis. Det är våld hela tiden, många mår dåligt och vill hoppa av.

Han efterlyser bland annat en bättre samverkan mellan olika myndigheter och borttagna sekretesskrav för att bekämpa kriminaliteten.

Avgångskrav

Nyligen gick Sverigedemokraterna ut och krävde Anders Thornbergs avgång med hänvisning till till hans oförmåga att komma till rätta med den skenande gängkriminaliteten.

Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet:

– Vi menar att det behövs en ny polisledning som kommer in med ny kraft, ett delvis annat sätt att tänka som på ett bättre sätt förstår situationens allvar och som är villiga att också på allvar ta tag i de problem som vi står inför.

LÄS ÄVEN: SD kräver rikspolischefens avgång

Det är dock inget som har påverkat honom.

– Vi har ett exceptionellt läge i Sverige. Jag ägnar all min vakna tid åt att bekämpa brott och se till att kriminella ska lagföras och brottsoffer ska få upprättelse. Det är ingen fråga som jag tänker på över huvud taget.