röda korset riksstämma 2023

Marie Sparreus

Inrikes

Röda korset kräver ökad invandring

Publicerad 6/6/2023
Annons

Under den gångna helgen samlades Röda korsets medlemmar i Karlstad för årets riksstämma. Fokus i år låg på regeringens och Sverigedemokraternas ambitioner om att normalisera den svenska migrationspolitiken.

Enligt Röda korset möter man många personer som fruktar att utvisas till länder där det råder väpnad konflikt eller där det inte går att garantera grundläggande rättigheter.

LÄS ÄVEN: Röda Korset samlade in pengar till förmån för branddrabbade i Australien – kan skicka dem till ”andra” ändamål

Man säger sig se med oro på ytterligare åtstramningar i ”en redan mycket restriktiv migrationslagstiftning” och hävdar att dessa ”riskerar leda till svåra humanitära konsekvenser” och ”ökade svårigheter för en hållbar inkludering i samhället”.

Kräver mer invandring

Vidare säger man sig även framledes ta ”ett stort ansvar i svenskt flyktingmottagande” och ”säkerställa människors lika värde”, och nu vill man se att den svenska migrationspolitiken blir mer liberal igen.

Nu krävs gemensamma krafttag för att säkerställa rättigheter och trygghet som annars riskerar att överges. Vi vill se åtgärder som påskyndar och förenklar för familjer att återförenas och leva tillsammans. Det är en förutsättning för ett gemensamt och tryggt samhälle. Nya lagförslag och förändringar som påverkar människor på flykt eller i annan utsatthet måste ta hänsyn till de humanitära konsekvenserna, för den enskilde och för samhället i stort.

Man understryker särskilt vikten av Sveriges åtaganden inom ramen för internationella konventioner och att humanitära principer ska vara vägledande.

I en tid där de humanitära behoven ökar krävs att vi alla lyfter blicken och står upp för Sveriges humanitära grundsyn. Detta är vårt mandat och vårt uppdrag. Svenska Röda Korset ska vara en stark röst för människor på flykt och i utsatthet.

LÄS ÄVEN: Svenska Röda Korset jublar över kritiserat FN-avtal: ”Godkänt! Redo att vara en del i förverkligandet”

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons