Nu har Göteborgs ”bästa byggnad” utsetts. Det blev en rostbrun plåtbyggnad som agerar reningsverk. ”Lekfull form som gör betraktaren nyfiken” är en del av motiveringen.

Reningsverket byggdes eftersom nya regler inte längre tillåter att lakvattnet, som rinner ur Brudaremossens gamla soptipp, skickas direkt till Göteborgs större reningsverk. Istället måste vattnet först tas om hand på plats. Den färdigställdes år 2020.

– Under den byggboom som staden har upplevt de senaste åren har vi sett att kvalitet och kvantitet inte självklart gått hand i hand. Därför är det extra roligt att se att en enkel nyttobyggnad ges en så omhändertagen gestaltning vilket också gör den som passerar nyfiken på innehållet, menar Mattias von Geijer, bygglovsarkitekt på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad och en av juryns medlemmar.

Själva motiveringen löd:

En geometriskt snedskuren form, med fasad av mönsterskurna corténskivor och ett gräsbevuxet tak, sitter vackert i skogskanten mellan dammarna. En lekfull form som gör betraktaren nyfiken, och som lockar att veta mer med fokus på miljö och hållbarhet för framtiden.

Genom det stora fönstret ser vi in i byggnaden med processen i fokus. Byggherren har tillsammans med arkitekten skapat en distinkt byggnad med en tydlig klang som spelar skönt tillsammans med platsen och naturen.

Priset tas inte emot speciellt väl av de som läst nyheten.

Då inget pris delades ut 2020 gjordes det i efterhand i år. Det blev ytterligare en modernistisk skapelse – Lindholmens tekniska gymnasium.

Nyligen kom en undersökning som visade att folket föredrar byggnad med klassisk design och vänder sig emot modernistiska skapelser.

LÄS MER: Folkviljan får inte genomslag i stadsmiljön

Samnytt undersökte i somras hur fula byggnader kan byggas trots folkligt motstånd. Se reportaget om den hårt kritiserade byggnaden på Djurgården, nya Liljevalchs, som beskrivits som en ”sovjetisk bunker”. Hur kunde det ske? De tre delarna kan ses nedan.