I det ”muslimska civilsamhället” har konspiratoriska anklagelser riktats mot svenska myndigheter för att ta barnen från föräldrarna i syfte att försvenska dem. Nu får man vatten på kvarnen när Socialdemokraterna lanserar en plan att tvinga alla föräldrar att lämna ifrån sig sina barn från och med 3 års ålder för svensk fostran i förskolan.

Enligt förslaget ska förskoleplikt införas i ”utsatta” invandrardominerade områden. Tvånget ska också omfatta fler timmar än den normala tid som barn vistas på dagis. Detta för att lära barnen svenska, ett språk som numera nästan inte talas alls i stora och växande delar av landet.

Ska lösa decennier av migrationspolitiskt vanstyre

Förslaget är ett av flera i närtid från Socialdemokraterna som syftar till att lappa och laga den sedan decennier havererade integrationspolitiken som i sin tur beror på att långvarigt mottagande av migranter från lågutvecklade länder och kulturer på en nivå långt över vad det svenska samhället kunnat hantera.

Förskolan kom till för att möjliggöra för föräldrar – främst kvinnor – att komma ut på arbetsmarknaden men har efterhand utvecklats till en ersättare för föräldrarnas barnuppfostran med värderingar som kritiserats för att ha en tydlig vänsterslagsida. På senare tid har förskolan också blivit ett verktyg för integration av migrantbarn.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraternas plan för Sverige: Befolkningen måste blandas

Icke arbetande invandrarkvinnor har barnen hemma

Eftersom få utomvästliga invandrarkvinnor arbetar och dessutom lever i en medhavd kultur där regeln är att kvinnor stannar hemma och tar hand om barnen, är det en låg andel som lämnar ifrån sig sina barn till förskolan. Det innebär att barnen fostras in i det gamla hemlandets kultur, religion och värderingar – och även språk.

I förorternas etniska parallellsamhällen är det inte en självklarhet att kunna svenska. Man klarar sig långt på arabiska, somaliska och så vidare. Samtidigt ökar segregationen gentemot det – än så länge – svenska majoritetssamhället utanför förorten. Invandrarbarn som inte fått lära sig svenska från början får också problem när den börjar skolan där – än så länge – undervisningen bedrivs på svenska.

Socialdemokratisk politik bakom situationen

Efter nära 50 år av för hög invandring med åtföljande havererad integration grundad i beslut som Socialdemokraterna har det största ansvaret för, menar partiet nu att den uppkomna situationen ”måste vi göra något åt”. Orden kommer från partiprofilen Lawen Redar som också menar att ”situationen är akut”.

Och hoppet står nu till förskoletvång för invandrarbarn som lösning på problemen. Det är på många hålla den enda plats där barnen möter det svenska språket trots att de, i varje fall på papperet, är födda i Sverige.

Om barnen i förorten inte talar svenska när de börjar skolan ”kan det vara försent”, har S-ledningen nu upptäckt. Detta med konsekvensen att barnen inte klarar undervisningen, inte kommer in på gymnasiet, inte får något arbete och i bästa fall går in i ett livslångt bidragsberoende, i värsta fall ett liv i kriminalitet.

LÄS ÄVEN: REPORTAGE: Socialdemokraterna tvångsflyttar svenska barn för ”integrationen”

Gratis för invandrare, inte för svenskar

I motsats till svenska barns föräldrar som får betala för barnomsorgen ska förskolan enligt S-förslaget vara gratis för utomvästliga invandrare. Obligatoriet ska samtidigt gälla alla barn. Inte heller svenska föräldrar ska tillåtas uppfostra sina barn själva utan måste lämna ifrån sig dem till förskolans pedagoger, vars alltmer vänsterorienterade värderingar många inte delar.

Initialt ska dagistvånget gälla från den dag barnet fyller 3 år. Man vill dock att föräldrarna lämnar ifrån sig barnen minst 30 timmar per vecka redan från 2 års ålder.

Svårt rekrytera svensktalande personal

Ett problem är att det blivit allt svårare att rekrytera svensk personal till förskolorna i ”orten”. Om de anställda talar lika dålig svenska som barnen uteblir den önskade effekten. Genom att ge svenskar högre lön och låta dem arbeta färre timmar, hoppas Socialdemokraterna öka andelen svensktalande på dagis i de ”utsatta områdena”.

– I vissa förskolor är andelen barn med svenska som modersmål väldigt få eller inga alls. Och på samma förskolor är det också få i personalen som talar bra svenska, förklarar Lawen Redar.

LÄS ÄVEN: Bussa de dysfunktionella eleverna från orten till politikernas arbetsplatser – inte till våra barns

Vill förbjuda privata förskolor

Ett annat problem är att förskolan i invandrarförorterna förvandlats till en av flera offentligfinansierade verksamheter som drar till sig oseriösa eller kriminella aktörer, ute efter att vittja de svenska skattebetalarna på pengar. Huvudmännen snålkör verksamheten och stoppar pengarna i egen ficka. Systemet drar även till sig radikala islamister.

Trots att det i andra delar av samhället finns gott om exempel på privata förskolor som fungerar alldeles utmärkt och inte sällan bättre än de kommunala, vill Socialdemokraterna se ett totalstopp för privata aktörer i förskolan överallt i landet i samband med att förskoleplikten införs.

Hoppas på stöd över blockgränsen

Det står klart att förslaget kommer att bli en dyr historia för skattebetalarna, i synnerhet för de svenskar som måste betala både för sin egen barnomsorg och för invandrare som får omsorgen gratis. Exakt hur dyrt vill ingen i det socialdemokratiska partiet berätta. Det är tills vidare en partiintern uppgift.

Det stora röda partiet hoppas få gehör för förslaget över blockgränsen. Moderatledaren tillika statsminister Ulf Kristersson öppnade så sent som i höstas för att införa obligatorisk förskola i ”utsatta områden”. Även i Tidöavtalet finns skrivningar som samtliga de blågula partierna undertecknat om att i närtid utreda obligatorisk förskola.

Gillas inte av alla

Det är inte bara muslimska konspiratoriker som inte är förtjusta i att bli fråntagna sina barn av staten i späd ålder. Svenska föräldrar frågar sig varför de ska omfattas av tvånget när deras barn inte har de språk- och integrationsproblem som förslaget syftar till att åtgärda.