Socialdemokraterna lovade inför förra valet 10 000 nya poliser till 2024. Det har länge stått klart att det målet inte kommer att uppnås. Tvärtom har polistätheten i Sverige sjunkit sedan löftet gavs. Trots fiaskot med att få fram 10 000 poliser på fyra år vill S-regeringen nu att väljarna ska tro på att man ska få fram fem gånger så många, 50 000 poliser, på tio år, till 2032.

I takt med att Sverige blivit allt otryggare och den framförallt invandringsrelaterade grova brottsligheten skenat bortom samhällets kontroll, har polisyrket blivit alltmer impopulärt. Många lämnar yrket i förtid och på polisutbildningarna gapar många stolar tomma, trots drastiskt sänkta intagningskrav.

Till följd av bland annat extrema kostnader för rekordinvandringen från tredje världen på 130 miljarder kronor om året har det inte funnits ekonomi för att höja polislönerna som kompensation för de tuffare påfrestningarna i vardagen. Bortfallet av poliser och den otillräckliga och delvis olämpliga nyrekryteringen har ökat arbetsbördan på kvarvarande poliser ytterligare och skapat en ond accelererande spiral.

Poliser mördas och stenas

En polis sköts nyligen till döds av en gängkriminell migrant beväpnad med automatvapen. I de muslimskt fundamentalistiska korankravallerna i påskhelgen skadades runt 200 poliser när de stenades av de uppretade utomvästliga migranterna.

Socialdemokraterna har i regeringsställning lova att ”knäcka gängen” och att skaka fram 10 000 nya poliser. Inget av löftena har infriats. Antalet gängskjutningar med dödlig utgång går nu mot nytt all time high-rekord och antalet poliser per 100 000 invånare är idag lägre än det var strax innan löftet gavs.

I mer glesbefolkade delar av landet finns numera nästan ingen polisnärvaro alls, samtidigt som den grova brottsligheten ökar även där, till följd av utlokalisering av migranter och öppna gränser för internationella stöldligor med stort våldskapital.

Rödgrönt underläge i opinionsmätningarna

Med endast tio dagar kvar till valet och ett underläge i opinionsmätningarna tar nu regeringen i med ett nytt och ännu kraftigare polislöfte. Hur man ska lyckas få fram 50 000 poliser på tio år där man misslyckats med 10 000 på fyra år, framgick inte på den pressträff där statsminister Magdalena Andersson (S) och finansminister Mikael Damberg (S) kommunicerade löftet till väljarna.

– Vi går till val på den kraftigaste utbyggnaden av polismyndigheten någonsin. Vi ska se fler poliser när vi rör oss på gator och torg i hela vårt land, lovade Magdalena Andersson.

Finansminister Mikael Damberg (S) var frikostig med skattebetalarnas pengar för att finansiera löftet. Det ska få kosta ”tiotals miljarder” bedyrade han. Om det ska ske genom kraftiga skattehöjningar eller genom att resurser allokeras om från exempelvis det sedan länge skenande området i statsbudgeten, migration och integration, var däremot inte något Damberg gav svar på.

Sveriges polistäthet långt under EU-snittet

Sverige har idag 205 poliser per 100 000 invånare. 2016, strax innan den S-leda regeringen avgav sitt löfte på 10 000 nya poliser var motsvarande siffra 216. Även den siffran var dock låg i en internationellt jämförelse. EU-snittet ligger över 300 poliser per 100 000 invånare, och flera med Sverige jämförbara länder ligger ännu högre.

Regeringen har också anklagats för att blanda bort korten genom att prata om ”polisanställda” i stället för poliser. Det gjorde man även på torsdagens pressträff. Genom att öka byråkratin inom polisen med fler civilanställda utan polisutbildning ser det skenbart ut som att man kommit närmare ett mål som om siffrorna närgranskas i själva verket blivit alltmer avlägset.