Migrationskommitténs Maria Malmer Stenergard (M) och Rikard Larsson (S) ense om fortsatt bidragsförsörjning för anhöriga.

S & M eniga om undantag i försörjningskrav för invandrare

4.1K Shares

Ett av de mer profilerade förslagen inom ramen för den parlamentariska migrationskommitténs arbete har varit att skärpa kraven på att den som utan egna asylskäl flyttar till Sverige ska kunna försörja sig själv eller av anknytningspersonen. Men nu står det klart att de båda största riksdagspartierna, S & M, vill göra omfattande undantag från kravet.

2010 infördes under den borgerliga regering Reinfeldt en skärpning i Utlänningslagen av försörjningskraven för anhöriginvandrare. Man ville profilera sig migrationspolitiskt för att stoppa läckaget av väljare till SD. Undantagen var emellertid så många att nästan ingen anhörig träffades av kraven och skillnaden jämfört med innan visade sig bli försumbar – försörjningsbördan för anhöriga har fortsatt hamnat på de svenska skattebetalarna.

Nu ligger under den rödgröna så kallade JÖK-regeringen Löfvén liknande förslag av liknande skäl på bordet. Den som vill komma till Sverige men inte har asylskäl ska enligt vad som föreslagit kunna försörja sig och ordna sitt boende själv eller ha detta sörjt för via den anknytningsperson man åberopar för att få anhöriginvandra.

Inget försörjningskrav för den som fått medborgarskap

Men redan innan migrationskommittén kommit med sitt slutbetänkande flaggas nu för omfattande undantag i försörjningskraven. Bland annat föreslås att invandrare som efter några år har tilldelats medborgarskap i Sverige eller annat EU-land och sedan flyttar utomlands till exempelvis det forna hemlandet och där bildar familj ska kunna ta med sig maka/make och barn till Sverige utan försörjningskrav.

Formellt omfattas alla utlandssvenskar av det föreslagna undantaget men i praktiken blir det sällan aktuellt med skattefinansierad bidragsförsörjning för återvändande välutbildade svenskar som flyttat till ett annat högutvecklat land och där bildat familj med en likaså välutbildad partner.

Påtryckningar från Sverige Radio

Socialdemokraternas ledamot i Migrationskommittén, Rikard Larsson, säger till Sveriges Radio att ett sådant undantag kommer att finnas med i det färdiga förslaget. Detta efter påtryckningar från bland annat statsradion där det nu föreslagna försörjningskravet för anhöriginvandrare framställs som problemskapande för infödda etniska svenskar med utbildning och jobb i bland annat Kanada.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard, bekräftar att även hennes parti i enlighet med SR:s problemformulering gör gemensam sak med Socialdemokraterna i att undanta anhöriga till personer med medborgarskap i Sverige eller annat EU-land från försörjningskravet.

4.1K Shares
Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.