koranen2

Foto: Habib M’henni.

Inrikes

Salafismen och antalet våldsbejakande islamister i Sverige har tiodubblats på tio år

Publicerad 6/28/2018
Annons

På torsdagen släppte Försvarshögskolan rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” som tagits fram på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här slås bland annat fast att den fundamentalistiska inriktningen inom islam har vuxit sig starkare i Sverige.

Enligt Magnus Ranstorp, forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Stockholm, är salafism en bokstavstrogen trosinriktning inom sunnitisk islam som vill gå tillbaka till den muslimska religionen så som de uppfattar att den levdes och lärdes ut av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed.

De motsätter sig alla förändringar, avvikelser eller förnyelser i religionstolkning och förkastar de fyra rättskolorna inom sunnitisk islam.

Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och haram (förbjudet), mellan islam och Väst. Militanta aktivister inom salafismen benämns salafistiska jihadister. Terrororganisationen Islamiska staten består av salafistiska jihadister

– Detta är ett förhållandevis nytt forskningsområde. Det saknas idag i stor utsträckning studier och forskning på de salafist-jihadistiska miljöerna i en svensk kontext. Framförallt saknas forskning om kopplingar mellan salafism och salafistisk-jihadism. Rapporten syftar till att bredda förståelsen för deras budskap och påverkansmetoder, säger Magnus Ranstorp.

Den mest radikala och våldsbejakande grenen är den så kallade takfir-salafismen som i Sverige utövas i slutna miljöer vilken gör den svår att kartlägga.

I rapporten framgår även att en grupp predikanter har delat landet mellan sig geografiskt och att det finns en salafistisk och salafist-jihadistisk påverkan som skapar olika påfrestningar på boende i vissa lokala områden.

Radikala predikanter skrämmer till lydnad, moralpoliser bevakar kvinnor och barn hindras från att leka med barn av annan tro.

– Politiken och hela samhället bör förstå hur de här miljöerna påverkar den svenska samhällsutvecklingen, säger Magnus Ranstorp.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
660Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons