kvotmigranter
InrikesUtrikes

Samma antal kvotmigranter till Sverige trots corona

Publicerad 5/31/2020
Annons

Målet om att 5000 personer som inte åkt till Sverige för att söka asyl ska få uppehållstillstånd som kvotmigranter kommer att uppfyllas i år, trots coronapandemin. Det är dock inte säkert att alla som får uppehållstillstånd hinner flygas till Sverige innan årsskiftet. En större andel kommer att beviljas uppehållstillstånd utan att först ha intervjuats av Migrationsverkets personal.

Redan i sin prognos från 4 maj uppskattade Migrationsverket att man skulle klara målet om att dela ut uppehållstillstånd till 5000 personer som inte rest hit för att söka asyl. De ska få chansen att bli så kallade kvotflyktingar. Så här skrev Migrationsverket då:

Prognosen för antalet vidarebosatta kvotflyktingar under 2020 lämnas tillsvidare oförändrad, trots att över 600 planerade inresor fått ställas in på grund av pandemin under mars och april. Migrationsverket för dialog med UNHCR och IOM om hur planeringen kan anpassas utifrån målet att fullgöra årets uppdrag på 5 000 överföringar. Tillräckligt många kvotflyktingar bedöms alltjämt kunna beviljas uppehållstillstånd för att potentiellt kunna överföras under andra halvåret. Men överföringarna hänger på om restriktionerna lättas upp.

Arbetet med att aktivt bege sig ut till andra världsdelar och dela ut svenska uppehållstillstånd till människor där som kvotmigranter beräknas alltså fortgå i oförminskad takt. Däremot kan det dröja innan de som tilldelats uppehållstillstånden kan hämtas till Sverige.

Migrationsverket förklarar på sin hemsida att det bara är ibland som verket åker utomlands och intervjuar de personer som ska bli kvotmigranter i Sverige. Ofta accepterar Migrationsverket att dela ut uppehållstillstånd till människor som ingen på myndigheten träffat och som UNHCR valt ut.

På grund av covid-19 kommer denna andel vara något högre i år jämfört med tidigare år. Så här svarar Migrationsverket på Samhällsnytts fråga om vad som gällde 2019:

År 2019 beviljades 5253 uppehållstillstånd för kvotflyktingar. 58% av dem hade träffat en utredare från Migrationsverket på intervju, och 42% av dem har utretts av Migrationsverket via underlag från UNHCR.”

På vår fråga om vad som gällt för de fyra första månaderna i år svarar Migrationsverket att en ännu lägre andel har handlagts av myndigheten och betydligt fler accepterats utan att någon självständig svensk handläggning gjorts:

Fram till och med 1 maj hade Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd som kvotflykting för 946 personer. 35% av dessa hade träffat en utredare från Migrationsverket på intervju, och 65% av dem har utretts av Migrationsverket via underlag från UNHCR.

Även för 2020 som helhet svarar Migrationsverket att en majoritet av ”kvotflyktingarna” kommer att hämtas till Sverige utan att myndigheten självständigt utrett deras asylskäl:

Beräkningen för hela 2020 säger att 47% av de beviljade uppehållstillstånden ska utredas genom att träffa en handläggare från Migrationsverket, och att 53% av dem ska utredas av Migrationsverket via underlag från UNHCR.

authorimage

Tomas Svantesson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
584Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons