Enligt Expressens granskning (betalartikel från 15 februari) av Hyresgästföreningens chefer, som ska vara en folkrörelse som företräder medlemmarnas intressen och som ska hålla hyresnivåerna nere, bor ingen av dem själva i en hyresrätt. Dessutom går ansenliga andelar av medlemsavgifterna till chefernas miljonlöner.

Hyresgästföreningen är uppdelad i nio regioner som har var sin chef. Samtliga dessa nio bor i villor som enligt GT:s reporter Michael Syrén ofta är värda 7-8 miljoner kronor. Utöver detta har också de löner på nästan en miljon kronor per år.

För den yttersta ledningen tillkommer även väldigt generösa pensionsavtal – bara ordförandes avgångsvederlag motsvarar 2 450 medlemmars årsavgift.

Trots att medlemsintäkterna ligger på 530 miljoner räcker inte detta för att täcka organisationens lönekostnader som uppgår till 570 miljoner. För att ha råd med chefernas miljonlöner spelar Hyresgästföreningen med medlemmarnas pengar på aktiemarknaden.

Skapar en klyfta

Under granskningen av Hyresgästföreningen har Syrén talat med medlemmar som inte haft kunskap om att det ser ut på det här sättet, något han menar skapar en klyfta mellan cheferna och medlemmarna.

– Det här är ju en medlemsorganisation som bara jobbar med boendefrågor och säger sig värna om de ekonomiskt svaga i samhället. Det blir ju ett problem om hyresgästerna känner att cheferna flyttar till andra områden där de inte själva har råd att bo. Och det är ju absolut inte bra för en organisation som jobbar med jämlikhetsfrågor, säger Syrén till SVT Nyheter.

Syrén understryker också att hyrorna gått upp med 46 procent sedan 2004 vilket väcker frågan ifall de välbetalda cheferna verkligen har den stora kompetens lönerna gör gällande.

Inga kommentarer

Under arbetet med granskningen har han inte fått en enda kommentar av cheferna

– Cheferna vill inte svara på frågor. De få jag har fått tag på säger hela tiden att jag inte respekterar deras rättigheter när jag ställer frågorna. De menar att jag ska höra av mig till pressavdelningen som sedan inte svarar mig. Det blir en väldigt märklig situation.

Syrén misstänker att man tycker att det är pinsamt att förhållandena ska bli kända för medlemmarna.

Stort medlemstapp

Efter att i nio år ha ökat medlemsantalet förlorade Hyresgästföreningen i fjol 21 000 medlemmar, vilket motsvarar ett bortfall på 21 miljoner kronor.

Tappet hänvisar man till pandemin och att man inte kunnat vara ute och knacka dörr för att värva fler.