Den terrorstämplande kurdiska vänsterorganisationen PKK, som fått ett fäste här genom Sverige höga invandring, är lika aktiv i landet som någonsin tidigare. Framför allt bedriver man utpressningsverksamhet mot kurder i Sverige för att finansiera terrordåd på hemmaplan. Det rapporterar Säpo.

Att den ”fortgår alltjämt” är något som Fredrik Hallström, operativ chef på Säkerhetspolisen, bekräftar i en intervju med statsradion.

– PKK bedriver en ganska våldsam insamling, vilket drabbar företrädesvis kurder med hot om våld om inte pengarna samlas in, förklarar han.

Att PKK är lika aktiva i Sverige som någonsin med att slussa terrorpengar härifrån och till Kurdistan är något som även Susanna Trehörning, chef för Säkerhetspolisens kontraterrorverksamhet, intygar.

– Det pågår fortlöpande och har gjort under många år, både i Sverige och andra länder. berättar hon.

Endast lyckats lagföra en enda person

Förra året dömdes en man i Stockholm till fängelse för att han pistolhotat en företagare i syfte att tvinga honom att att föra över 100 000 kronor till PKK. Trots att brott av det här slaget begås kontinuerligt i Sverige är domen är den hittills enda i sitt slag i svensk domstol.

Av utredningsunderlag som Säkerhetspolisens gav in till domstolen i det målet framgick att den åtalade mannen endast var en liten bricka i en omfattande och internationell indrivarorganisation.

Susanna Trehörning erkänner att domen inte fick någon dämpande effekt på PKK:s terrorfinansiering i Sverige. Den typen av brottslighet har inte minskat efter domen.

Nästan omöjligt att stoppa

Hon vidgår också att det är nästan omöjligt att få stopp på den våldsbejakande kurdiska vänsterns utpressningsverksamhet i vårt land. För att komma åt den ”krävs ett otroligt omfattande underrättelse- och utredningsarbete” förklarar hon.

Man måste kartlägga brottsligheten och sedan bevisa att det handlar om terrorfinansiering genom att visa var pengarna vad avsedda att hamna. ”Det finns flera utmaningar i detta”, konstaterar Trehörning.

I motvind fortsätter dock Säpo ändå att försöka ”få en bättre bild” av PKK:s brottsverksamhet i Sverige. Detta gör man i samarbete med den vanliga polisen berättar Fredrik Hallström. Förklaringen till det är att man kunnat konstatera ”ett tydligt överlapp” mellan PKK och annan organiserad invandrarbrottslighet i landet.

Samnytt har skrivit ett stort antal artiklar om PKK:s aktiviteter i Sverige. De hittar du HÄR.