Den 20-årige mannen kom till Sverige med sin familj när han var åtta år gammal och har bott här sedan dess. Nu vill Migrationsverket utvisa honom till Estland och ge honom återreseförbud med motiveringen att han är ”högerextremist”. Detta trots att han aldrig begått något brott och inte längre är politiskt aktiv.

Säkerhetspolisen lanserade 2019 en ny metod för att få bukt med särskilda hot mot rikets säkerhet. Myndigheten vände sig då till Migrationsverket för att få sex män, varav fem imamer, utvisade med hänvisning till lagen om särskild utlänningskontroll.

Männen beskrevs som centrala figurer inom den islamistiska miljön och bedömdes således utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Men islamisterna lyckades aldrig utvisas på grund av Migrationsdomstolen som menade att de ”riskerar tortyr och förföljelse i sina hemländer”.

Men nu försöker Säpo med samma metod i ett annat fall. En 20-årig estnisk man, som vuxit upp i Sverige, riskerar nu utvisning till ett land han saknar förankring i på grund av att han tidigare varit medlem i NMR – en organisation som han i somras valde att lämna.

Samarbete med Expo

Denna gång använder sig Säpo av utlänningslagens bestämmelser kring utvisning av EES-medborgare av ”hänsyn till allmän ordning och säkerhet”. Migrationsverket har även bestämt att 20-åringen ska ha återreseförbud till Sverige i 15 år – trots att hans familj är etablerad i Sverige sedan länge och att det är Säpo som ska se till att utvisningen verkställs.

Den information som Säkerhetspolisen tagit del av är av mycket att döma samma material som publicerats av vänsterextrema Expo i ett samarbete med Expressen.

20-åringen är inte politiskt aktiv i dag och förnekar sin aktivism. I en privat chatt ska han ha skrivit:

”Jag blir utvisad på politiska grunder. Våldtäktsmän får stanna men inte patrioter.”

Domen ska överklagas

Mannens advokat Fredrik Åkerblom skriver i en kommentar till Expressen att de kommer att överklaga Migrationsverkets dom:

”Han lämnade NMR i somras och har trappat ned sitt politiska engagemang sedan dess. Idag är det obefintligt. Påståendena som Säpo gör om honom stämmer inte i delar som varit avgörande för beslutet om utvisning”.

Åkerblom konstaterar även att utvisningen drabbar mannen hårt då han varit i Sverige sedan förskoleåldern och ”har sin familj, arbete och sina vänner här”. Vidare skriver han att 20-åringens koppling till Estland är begränsad till enstaka korta semestervistelser.

Får inte ta del av eventuell bevisning

Något bevismaterial mot mannen får man inte ta del av. Säpo menar att det beror på ”den personliga integriteten för den enskilda som det berör” och ”sekretess kring vår [Säpos, reds. anm.] egen verksamhet och de metoder som vi använder oss av”. Men samtidigt har Expo publicerat material från egen granskning.

”Vi har inte fått ta del av någon bevisning, eller ens information om vad det ens finns för bevisning, till stöd för påståenden som är avgörande för beslutet. Därför har vi svårligen kunnat föra motbevisning. Det framstår som att Migrationsverket i praktiken inte gör någon egen bedömning utan att man nöjer sig med Säpos påståenden utan vidare”, skriver advokat Fredrik Åkerblom.

Enligt svensk lag är det inte förbjudet att vara medlem i NMR. Mannen har inte heller begått något brott.