På onsdagen presenterade regeringen vårbudgeten på drygt fyra miljarder kronor som bygger på det så kallade Januariavtalet mellan regeringen och dess stödpartier C och L.

– Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så tar vi Sverige framåt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Nästan hälften av de 4,5 miljarderna går till klimat och miljö och satsningarna man gör finansieras delvis med högre miljöskatter, besparingar och en flygskatt som blir kvar. Drygt 300 miljoner går till migration och lika mycket till solceller.

Nedskärningar görs bland annat på psykiatrin med 90 miljoner, polisen med 232 miljoner mindre och äldreomsorgen med 310 miljoner mindre.

– Jag noterar nedskärningar, pengar som vi sköt till i den senaste budgeten, till äldreomsorgen, till fler äldreboenden. De pengarna tar man nu bort, säger Oscar Sjöstedt (SD) till TT.