SD:s begäran sätter press på Moderaterna som tillsammans med SD:s riksdagsledamöter kan se till att förslaget återförvisas.

På tisdagen kungjorde C-ledaren Annie Lööf att partiet avser rösta ja till regeringens proposition om att ge en ny chans till 9 000 ”ensamkommande flyktingbarn” att stanna i Sverige trots avslagen asylansökan.

En av de som reagerade kraftigast var Sverigedemokraterna – där man påminde om att uppehållstillstånd kan återkallas – med partiledare Jimmie Åkesson som kallade Centerpartiets beslut för ”absurt”.

På onsdagen gör SD klart att man avser begära att regeringens kontroversiella proposition skickas en vända till riksdagens konstitutionsutskott innan ett slutgiltigt beslut klubbas igenom.

LÄS MER: Centerpartiet säger ja till förslaget om att ge ‘ensamkommande’ ny chans att stanna

Detta gör man för att få till en granskning om lagförslaget följer reglerna för hur ett förslag ska beredas och utformas.

Partiet motiverar begäran bland annat med Lagrådets starka kritik mot förslaget som gick ut på att gränsen i och med detta har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

SD:s drag sätter press på Moderaterna som också varit påstått kritiska till Centerpartiets beslut då det krävs att minst en tredjedel av riksdagens ledamöter röstar för att förslaget ska återförvisas – SD:s och M:s ledamöter skulle räcka för att så ska ske.

Utskottet får i ett sådant läge möjlighet att bereda ärendet på nytt och kan också, förutsatt att det finns stöd från minst fem ledamöter i finansutskottet som behandlar propositionen, besluta att inhämta upplysningar eller yttranden i ärendet.

Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson, kommenterar:

– Det står sedan tidigare klart att förslaget i sak urholkar asylreglerna genom att belöna vuxna individer som saknar skyddsskäl och struntat i avslagsbeslut, dessutom till höga kostnader. Till och med Centerpartiet påtalar att förslaget är dåligt utformat, men vill ändå stödja det, vilket är oförsvarligt.

– Till detta kommer att det inte ens är säkert att regeringen får lägga fram förslaget på detta sätt, eftersom det finns tydliga regler gällande hur ett extra ändringsförslag i budgetar får presenteras. Vi har därför krävt att KU ser över hela ärendets beredning, och ser det som självklart att begära en återförvisning för ytterligare beredning innan beslutet fattas.