Sverigedemokraterna har tidigare riktat kritik mot regeringen och Folkhälsomyndigheten för hur man brustit i ansvar när det gäller smittskydd för gamla och sjuka på landets äldreboenden och hur detta lett till massdöd i corona inom gruppen. Nu meddelar partiet att man begär att en sanningskommission omedelbart tillsätts för att närgranska den udda svenska smittskyddspolitiken som ådragit sig internationell kritik och placerat Sverige i topp bland antal döda i covid-19.

I ett pressmeddelande på fredagen skriver SD att man vid dagens partiledaröverläggningar kommer att begära att en coronakommission tillsätts och att dess arbete inleds redan före sommaren. Syftet med kommissionen uppges vara att granska och utvärdera coronarelaterade insatser som vidtagits av regeringen, myndigheter, kommuner och regioner samt hur beredskap, samordning och krisledningsstruktur fungerat eller inte fungerat under pandemin.

– Utan indikationer om när krisen kan komma att vara över riskerar viktig dokumentation och livsavgörande lärdomar att gå förlorade om tillsättandet av en kommission dröjer till dess att krisen är över. Sverige har drabbats svårare än jämförbara länder med betydligt fler dödsfall än våra grannländer. Misslyckandet att stänga ute smitta från äldrevården har på ett förödande sätt slagit mot sårbara riskgrupper. Den svenska krishanteringsmodellen har också fått skarp internationell kritik, säger partiledare Jimmie Åkesson i en kommentar till initiativet.

Som mall för hur kommissionen ska arbeta anges den uppmärksammade utredning om vanvård av socialt omhändertagna barn som tillsattes 2006. Partiet skriver att utredarna ska ska bjuda in och intervjua boende, anhöriga och personal inom äldreomsorgen och dokumentera vad som ”ägt rum bakom de stängda dörrarna i äldreomsorgen” och orsakat massdöd bland de gamla på boenden.

Med hänvisning till att den svenska krishanteringsmodellen ådragit sig omfattande internationell kritik kommer Sverigedemokraterna också att begära en internationell medverkan i kommissionen i form av politisk, akademisk och medicinetisk expertis från andra länder. Detta för att säkerställa ett mer objektivt utifrånperspektiv och bättre kunna göra jämförelser med andra länders krishantering.