Sverigedemokraterna är det parti där flest riksdagspolitiker gjort lumpen. Det kan Samnytt berätta idag. 22 av partiets riksdagsledamöter har genomfört värnplikten och en av dem civilplikt. Uppgifterna kommer från Plikt- och prövningsverket.

Med 22 riksdagsledamöter delar SD förstaplatsen med Moderaterna när det gäller antal ledamöter som gjort värnplikten. Dessutom har en av SD-politikerna i riksdagen genomfört civilplikt, vilket ingen av M:s ledamöter gjort.

Med Sverige på väg in i Nato innebär det att Sverigedemokraterna är det parti med flest utbildade inom totalförsvarsplikten.

V och L i botten

I botten på listan hamnar Vänsterpartiet och Liberalerna. Endast en ledamot för respektive parti är utbildad för att med vapen i hand försvara landet. Detta trots att L är det parti som ivrigast förordat svenskt Nato-medlemskap. Liberalerna har drivit frågan sedan 1999.

För Miljöpartiet är antalet som gjort värnplikten tre och för Centerpartiet fem.

Tabell: Samnytt

Om man istället ser till andel totalförsvarsutbildade hamnar Kristdemokraterna i toppen. 11 av partiets 19 riksdagsledamöter har gjort värnplikten vilket gör partiet till det enda där en majoritet av ledamöterna genomgått den.

Sett till andelen hamnar Moderaterna därefter på andra plats och Sverigedemokraterna tar bronsplatsen.

Även räknat på andel hamnar Vänsterpartiet i botten tätt följt av Liberalerna. Faktum är att såväl antalet som andelen som gjort värnplikten är avsevärt större i Miljöpartiet än bland det liberala regeringspartiets lagstiftare.

Tabell: Samnytt

Räknat på ett genomsnitt för samtliga partier så har 23,8 procent av ledamöterna, 83 stycken, genomfört värnplikten. Därutöver har sju genomfört civilplikt.