FN-avtal-sd
Inrikes

SD kräver debatt i riksdagen om FN:s migrationsavtal

Publicerad 12/8/2018
Annons

Sverigedemokraterna har lämnat in en begäran om riksdagsdebatt inför övergångsregeringens aviserade undertecknande av FN:s kritiserade avtal om global migration. Partiet menar att avtalet är så kontroversiellt att det inte bör skrivas på förrän det debatterats i den högsta folkvalda församlingen.

Som Samhällsnytt var bland de första att rapportera avser den rödgröna övergångsregeringen att skriva under det hårt kritiserade avtal som tagits fram av FN och som många menar har som mål att sudda ut gränserna mellan legal och illegal invandring och att tysta medier som rapporterar granskande och kritiskt om migration.

I sin skriftliga debattbegäran hänvisar SD bland annat som skäl för diskussion till att avtalstexten är luddig och svepande och konsekvenserna svåra att förutsäga och överblicka. Man kritiserar också regeringens tystnad i frågan där riksdagen inte har hållits informerad och uppdaterad.

Partiet är vidare kritisk till hur de aktörer som granskat och ifrågasatt avtalet genomgående har framställts som att ha ägnat sig åt desinformation och konspirationsteorier. Man ifrågasätter också om en avsatt övergångsregering överhuvudtaget har befogenhet att fatta den här sortens avgörande beslut.

Vid sidan av Sverigedemokraternas har bland riksdagspartierna även Moderaterna formulerat kritik mot den sittande expeditionsministärens forcerade beslut att skriva under avtalet. Man har tidigare begärt att en konsekvensanalys tas fram om vad efterrättelse av avtalet skulle innebära för svenskt vidkommande.

Förslaget har även kritiserats journalistförbunden i både Sverige och Norge, framför allt gällande de ingrepp i pressfriheten som kommer till uttryck i avtalstexten.

Ett flertal länder har redan meddelat att man inte kommer att underteckna avtalet. Det huvudsakliga skäl som anges är att det sätter den nationella suveräniteten och självbestämmandet över invandringspolitiken ur spel. Bland de länder som sagt nej återfinns bland annat USA, Australien, Ungern, Österrike, Polen och Tjeckien.

Förra helgen anordnades en välbesökt manifestation på Mynttorget i Stockholm i protest mot att Sverige ska underteckna FN-avtalet. Idag lördag kommer ytterligare demonstrationer hållas i huvudstaden.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
925”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons