Stora torget i Linköping. Foto: Thuresson.

SD Linköping motionerar om att polisanmäla ’ensamkommande’ som ljuger om åldern

Delningar

➤ MOTION I Linköping har de lokala Sverigedemokraterna lämnat in en motion till fullmäktige som ger förslag på hur så kallade ”ensamkommande flyktingbarn” ska hanteras. Bland annat förordar man att de vars ålder skrivs upp ska polisanmälas för bidragsbrott.

I pressmeddelandet skriver SD Linköping att Sverige tagit emot tiotusentals ensamkommande asylsökande migranter de senaste åren, varav flera hundra har kommit till Linköpings kommun, och samtidigt har det framkommit att drygt 80 procent av de som hittills ålderstestats har ljugit om sin ålder.

Vidare pekar man på de enorma summor mottagandet av gruppen kostar samhället. Därför har man motionerat om att de ensamkommande migranter som ljugit om åldern ska utredas samt att kommunen vid ett eventuellt framtida mottagande ska ställa krav på att dessa har en medicinskt fastställd ålder.

Man vill också att i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen ska migranterna som fått åldern uppskriven till 18 eller högre polisanmälas.

– Vi sverigedemokrater vill att kommunen går till botten med det bedrägliga beteende där vuxna människor för egen vinning utger sig för att vara barn. Fusk och lögner ska inte löna sig i Linköpings kommun, säger Klas Ahlberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

193 KOMMENTARER

  • ja du vet ju själv vilka problem du skulle få om du åkte till ett land där du var tvungen att ha kontakt med myndigheterna, och så kommer dom på att allt du sagt är lögn ! 🙂

 1. Det kommer säkert inte att leda till något, men jag hoppas att en vacker dag kommer alla som har varit med i det här enorma bedrägeriet att ställas till svars.

 2. Svensk lag tycks endast gälla svenskar verkar det som. Alla andra har carte blanche och vi betalar notan i alla avseenden..

 3. Även om dom skulle straffas för bidragsfusk vad skulle dom få för straff då, dom har inga pengar att betala tillbaks med och fängelse skulle vara rena paradiset för dom och det skulle bli dyrt för skattebetalarna

   • Självklart. DNA-registrering följt av livstids utvisning(utan undantag) är nog den bästa påföljden sett till det svenska samhällets intressen.

    • Det dna registret ska vara ett internationellt samarbetsprojekt. Väl utkickade ska det inte gå att söka lyckan någon annanstans utan det är hem som gäller.

 4. Inte en chans i helvetet att fega politiker ens kommer att lyssna, men bra att frågan väcks. Det kanske är någon enda person som vaknar ur sin superdjupa multikultidröm.

 5. Känner mig korkad för att jag inte förstår den här artikeln alls.

  Om någon har fifflat till sig bidrag finns det väl samhällstjänstemän som har ansvar för att vederbörande ska anmälas och bestraffas oavsett om han/hon har västeuropeiskt, arabiskt eller något annat slags ursprung.

  Det ska väl inte någon inom svensk politik behöva ”motionera” om. Regelverket har väl funnits länge.

 6. Att 7-klövern leker denna låtsaslek år efter år att vuxna män är barn tyder på att de inte har rent mjöl i påsen. H C Andersen kunde här hämtat utomordentligt förnämligt stoff till sina sagor i stil med ”Kejsarens nya kläder”.

 7. Nyss på FB i flödet. En gammal vän hade gillat ett inläg. Från en präst som tog upp att en man på 18 år tagit sitt liv pga att han skulle utvisas till Afghanistan. 18 år, det är enligt mig barn skrev prästen. Visst metaforiskt sätt är vi enl kristendomen alla Guds barn. Kommentarerna under hette skamligt, bryter mot FN osv. Dags att ta vattenprov i alla svenska vattendrag å leta efter halicugener?? För ngt allvarligt fel är det

 8. Är man medveten om ett brott och underlåter att anmäla det så kan man själv dömas för underlåtenhet att ha avslöjat brottet. Bidragsbedrägerier tillhör sådana brott.

 9. Brottet Osant intygande är brott enligt Brottsbalken 15 kap 11§:
  ”Den som i ett intyg eller en annan urkund lämnar osann uppgift om vem han eller hon är eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar en urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader.

  • Det flesta antar att alla länder har samma lagsystem och statsuppbyggnad som vi har men så ligger det inte till.

   Angående Osant intygande, skulle man endast se till våra lagklausuler skulle det knappt finnas några flyktingar alls här. Problemet har dock sitt ursprung i FN:s Flyktingkonvention 1951. Drygt 140 nationer har undertecknat Konventionen, inklusive vår egen nation. Fram till dess att en asylsökanden har fått eller inte fått asyl står Konventionens artiklar över nationella lagar. Åldern som en flykting uppger kan bero på manga faktorer, t.ex., vet hen själv hur gammal hen är, finns det tillgång till, eller finns det alls folkbokföring, flyr hen från en situation, t.ex. fängelse, där tillgång till något alls inte finns, minns hen, m.m. Konventionen tar hänsyn till detta och i praktiken måste också vi ta hänsyn till det.

   Eftersom det finns drygt 140 nationer som skrivit under Konventionen finns det ett otal olika lagsystem, ofta baserad på helt olika historia och grundade på olika principer. T.ex. vi har en ’uppifrån och ned’ lagsystem som grundades av Axel Oxenstierna, för att utverka skatter för kungen, medan de Anglo-saxiska länderna har ett nedifrån och upp lagsystem som kallas ’Common Law’ som baseras på vad vanligt folk anser vara rättvist för dem. ’Common’ här betyder gemensamt och innebär gemensamt och uniformt för vanligt folk.

   De olika system ger olika utfall för en asylsökande.

   En ofta förekommande bedömning är uppsåtet. I vårt lagsystem måste vi känna till lagen och det spelar ingen roll i bedömningen av skuldfrågan vad vi hade för uppsåt. I Konventionen, i de fall uppsåtet inte har med om den asylsökanden har rätt till asyl eller inte, ja, då är uppsåtet irrelevant.

   När det gäller åldern är det svårt, speciellt om man som hos Migrationsverket tillämpade ’lean management’, att undersöka varje fall annat än mycket snabbt och ytligt. Än mindre har det varit möjligt att gå in på om uppsåtet, intentionen, t.ex. med att uppge fel ålder, var att påverka beslutet om hen skulle få asyl eller inte. Ryktet om att det var en fördel att uppge fel ålder spred sig snabbt bland personer i u-länderna trots att de knappt kände till var Sverige låg eller vad ett lagsystem i Väst är. Hur man uppfattar en fördel skiljer sig från person till person.

   Skall man vara en humanitär stormakt, då får man behärska svensk lag, och olika lagsystem, och internationell lag. I det långa upploppet till 2015:års migrant tsunamin, från 2006 och fram till 2014, var Beatrice Ask justitieministern. Ask var inte jurist, hade inte en akademisk examen alls, var på amerikansk High School, och hade tagit gymnasieexamen i Sverige per korrespondens. Hennes far var sågverksarbetare, men hennes föräldrar flyttade inte ihop. Hennes mor hade en damfrisering i Sveg. Född 1955, hon var distriktsordföranden i MUF 1975 vid åldern 20. Hon studerade ekonomi två terminer i Uppsala 1978-1979. Hon fick sitt första barn 1981. På många sätt påminner hon om Margot Wallström.

   Andra länder tillsatte utredningar med högt utbildade jurister med lång erfarenhet innan de bestämde sig för en viss flyktingpolitik. Vi var ensamma om att ha en justitieminister som inte kunde något om juridik eller lag. Vi är ensamma om att haft en Myndighet som ensam kunde ta beslut som ändrar immigrationen radikalt.

   Vice-Generaldirektör Mikael Ribbenvik sommarvikarierade som chef på Migrationsverket då Generaldirektören var på semester. Kl. 05.00 september 3, 2013 annonserade Ribbenvik sitt beslut att alla från Syria skulle få PUT istället för att asylsökande från Syrien fick sin ansökan individuell prövat. Vid bifall skulle de få TUT, temporär uppehållstillstånd. Dagen efter, 4 september, landade Obama på Arlanda och SVT var upptagen med att rapportera om vad Obama skulle säga om Sverige.

   Migrationsverket hade en mycket stor belastning av MENA migranter som påstod sig komma från Syrien. Om de fick avslag, överklagade de till Migrationsdomstolen. Först gick Migrationsverket igenom överklagandet. Om MG vidhöll avslag gick det vidare till Migrationsdomstolen. Om de fick avslag igen fick de gå vidare till Migrationsöverdomstolen. TUT är temporär och därför finns en tidsbegränsning. När det datumet nås finns vidare behandling av den asylsökanden av Migrationsverket.

   Allt detta krävde enorma resurser från MG. Tusentals personer fanns i systemet som måste huseras under tiden de överklagade. Genom att ge alla som sade sig kommer från Syrien PUT avlastades Migrationsverket alla dessa personerna i ett svep. Ur Migrationsverkets smala perspektiv fungerade ’PUT Syrien’ beslutet utmärkt. Dock från nationens synpunkt betydde detta enorma problem framöver i decennier.

   Det uppskattas att det finns ca 150 000 syrier i Sverige idag. Det är ca 20% av alla syrier som flydde till Europa. Det finns fler syrier idag i Sverige än finländare. Kriget i Syrien började i mars 2011. Detta innebär att de 70 000 syriska män i åldern mellan 15 och 55 i Sverige idag har ingen utbildning annat än utbildning de fått i olika militära enheter.

   Ribbenviks beslut betyder att en myndighet som är den exekutiva enheten för att ta hand om asylsökanden enligt lag har blivit en enhet som som stiftar lagar enligt beslut av en man.

 10. Fantastiskt. Detta har jag sagt länge. Det är det enda sättet att gå vidare då rikspolitikerna blivit ett gäng töntar som tror att de kommer komma in i stugvärmen bara de anpassar sig tillräcklig till nomenklaturans PK svamel.

 11. Det är redan slut med Sverige, börja redan planera för framtiden i ett annat land! Slösa icke mera tid på detta land!

  • Lev som du lär heter det ju.
   Du slösar ju med din tid iom ditt inlägg så då tolkar jag det som att du fortfarande hoppas och tror på Sverige.

 12. Vet inte vad man vinner på detta egentligen. Dom lär väl aldrig betala tillbaks några pengar i vilket fall som helst.

  Det viktigaste är väl att man skickar tillbaks dom så fort det bara går.

 13. Helt riktigt. T.ex. Försäkringskassan och andra myndigheter som betalar ut pengar till svenskar brukar vara tydliga med att man blir återbetalningsskyldig om man inkommit med felaktiga uppgifter.
  Bidragsbedragare av alla slag ska självfallet polisanmälas och åtalas.

 14. När SD kommer till makten borde det tillsättas en kommission som går igenom alla beviljade uppehållstillstånd åtminstone 10-15 år tillbaks i tiden. För att se om det förekommit något mygel av något slag.

  Rimligtvis så är det mycket fuffens som pågått under lång tid här. 9 av 10 asylsökande saknar ju nämligen ID- handlingar. Trots det så har 77% beviljas asyl. Asylaktivister på Migrationsverket pumpade ju också ut uppehållstillstånd innan lagändringen och siffran steg då till 87%. Kan ju vem som helst fatta att inte allt gått korrekt till här.

  I Belgien har man fastställt att mellan 60 och 70 procent av de som söker asyl ljuger om sin identitet och sin bakgrund. Siffran lär knappast vara lägre i Sverige. Den Svenska Asylprövningen ställer som övrig tillståndsprövning faktiskt inte heller krav på styrkt identitet. Kravet är faktiskt bara sannolik identitet. Upplagt för mygel med andra ord.

 15. Ensamkommande barn med skägg försvaras av idiotisk politik och batikhäxor som bara har en sak i huvudet !!! Utforska underredet

 16. Migrationsverket gör en åldersbedömning.
  Ibland är det kanske uppenbart att personen ifråga ljugit om sin ålder, men i de allra flesta fall handlar det om just en bedömning, och det lär knappast hålla som bevisning i en domstol.
  Bortom rimlig tvivel…

  • De medicinska testerna är säkra nog. det finns en viss felmarginal men den tar man i beaktande så en och annan tjugoåring kan nog sliknka med som arton. Värre är det inte.

 17. Att få utlänningar anmälda för bidragsbrott är nog kört i ett land som ger IS-terrorister en fristad efter sitt mördande, men försök gärna!

 18. Helt rätt av SD men varför anser inte även de övriga politikerna att dessa bedrägerier ska polisanmälas
  utan bara låter det fortsätta utan några åtgärder för att stoppa penningflödet till detta fastän det kostar
  miljarder.Har Sverige verkligen så starka finanser att man kan fortsätta detta vansinne att skydda
  brottslingar.

 19. 90 % av de asylsökande har inte ens pass eller annan dokumentation med sig. Men av någon anledning har man lyckats rafsa med sig mobiler, surfplattor och värdesaker när man ”flytt”.
  Kan man inte till 100% styrka sin identitet så har man i den stora majoriteten fall naturligtvis inte rent mjöl i påsen.

  • Okej, de som flytt har vanligtvis inte flytt som vid exempelvis en jordbävning, en tsunami eller ett jordskalv.
   De har haft möjlighet att planera i dagar, veckor eller rent av månader.
   Inga problem att få med sig mobilen då.
   De har vanligtvis också haft tid att sälja av saker för att finansiera flykten.
   En del saknar ID-handlingar för att de helt enkelt inte HAR några, men de flesta gör sig av med dem innan de når Sverige.
   Orsaken är att man via pass och liknande kan spåra flyktvägen och att de därmed skickas tillbaka till ”första asylland”.
   Inte helt snyggt och ärligt gjort, men ganska förståeligt om man betänker att alternativet är att komma till exempelvis Sverige/Tyskland vs Pakistan, Irak eller kanske Ungern.

 20. Likhet inför lagen ska ju gälla för alla inom Sveriges gränser, så de som tillskansat sig materiella förmåner, genom att bluffa om sin ålder, ska givetvis polisanmälas, utredas och straffas. Bästa straffet för bluffande från t.ex. Afghanistan är att bli hemskickade.

 21. Bra! Fast det självklara är förstås att INGEN ska släppas in i landet eller få sin asylansökan prövad utan att först kunna styrka sin identitet.

 22. Kan man inte styrka sin identitet, efter att ha lyckats ”fly” genom hela EU, för att komma till första säkra land, dvs Sverige. Så får man givetvis inte komma in! Undantaget de som kommit hit med ex UFO lr ubåt såklart!
  Det ska naturligtvis inte behöva motioneras om ev bidragsfuskare, ska polisanmälas eller ej. Det är ju självklart!
  Visar det sig dessutom att man ljugit sig till asyl, så ska det vara utvisning som gäller!
  Också helt självklart!

 23. Motionera? Trams det är bara till att gå till närmsta polisstation om ni menar allvar, sluta att slåss mot väderkvarnar(sjuklövern)

  • Din liknelse är inte direkt imponerande (då 7-klövern absolut är ett reellt hot), men självklart är det spel för gallerierna. Dock så är det viktigt att göra sådana utspel, så att folket inser att SD inte bara står för propagandaskatt och en bra lön till Mattias Karlsson.

 24. Agenda ikväll: Allt som påminner om nationalism, och motsätter sig Agenda 2030 borde betraktas som ”hets mot folkgrupp” och stämplas som nationalsocialistiskt och förbjudas. – Denna propaganda tvingas snart hela svenska folket att betala för.

  • Om undagtagstillstånd införs i landet så är alla vid uppmaning skyldiga att kunna legitimera sig, var som helst och när som helst.
   I klarspråk varje person som vistas i landet skall kunna legitimera sig !

 25. De här barnen har inget här att göra oavsett ålder, men tills valet
  så är väl polisanmälan ett av få val SD har.
  Kungsbacka måste lägga hänvisade i sovsalar, det blir skillnad
  redan där på hvb hem för minst 2000 kr/dygnet.
  Det här skulle Nacka tänkt på. Att det inte blir ett uppror i Sverige
  förvånar.
  Libanon ska skicka hem 1,5 miljoner Syrier, hallå Sverige !

 26. Tiden är verkligen ur led. Man måste skriva en motion om att man ska följa lagen och alltså ha en omröstning om svensk lag ska gälla.

  • Sådant förstår inte folk idag. Som politiker har man ett ansvar att följa de lagar som finns. Politikernas jobb är att förvalta och fördela folkets pengar; skatten, på så sätt att alla medborgare kan garanteras utbildning, jobb, sjukvård, bostad, ett fungerande rättsskydd, rätten till att tycka vad man vill osv. Med andra ord fördela pengarna på så vis att så många medborgare som möjligt får nytta av pengarna.
   Istället tar de idag av folkets pengar och delar ut dem till utländska brottslingar som inte ens har rätt att befinna sig i landet. Allt på bekostnad av välfärden. Politikerna är inget annat än förrädare och lögnare som gravt missköter de uppgifter som folket har tilldelat dem.

 27. Vi har det samhälle som Sverigefientliga och Sverigeförstörande 7-klöverväljarna röstat ja till.

  Om Sverige istället haft en ansvarsfull politik med välfungerande gränskontroller hade vi sluppit efterkommande utredningar, diskussioner, tramsigheter, ifrågasättande och övrigt daltande.

 28. Måste man förorda att polisen ska beivra brottslighet? Märkligt.

  Fattiga pensionärer som knappt kan få hjärnan att fungera p.g.a cancer förväntas kunna alla bidragsregler och turer och sätts minsann åt i fall de gör minsta bidragsfel, fastän myndigheter kunde ha tillgång till alla uppgifter som behövs per automatik. Datorerna är uppfunna.

  Ska det då vara så in i helvete svårt att sätta åt andra bidragsfuskare som dessutom fuskar medvetet? Förorda? Förbluffande. Det är självklart att det ska beivras.

 29. Jag är trött, jag är trött på att förnuftet aldrig når fram. Lögnerna från MSM och 7 klövern tillåts fortsätta, det tillåts att svenskar blir diskriminerade i sverige, att skattepengar rullar till migration och nödvändiga satsningar på svenska medborgare uteblir.

  Ingen lyssnar, utom ni som läser alternativmedia. Alla andra slår ifrån sig verkligheten, vad som kommer att hända. SD politiker som har plattformen för att framföra budskapet är mestadels tysta. Inget händer, vansinnet fortgår.

  Det är meningslöst att skriva här, vad som behövs är att alla sverigevänner organiserar sig och demonstrarar ljudligt, över hela sverige. Startar en demonstration framför ”flyktingbarnen” mot flyktingbarnen. Dagligen demonstrerar utanför riksdagen.

  Jag tror inte att jag är ensam om att tycka detta, jag tror att eftersom ingen lyssnar kommer många att ge upp, vissa finner sig i vansinnet och resignerar. Andra gör som jag och flyr sverige. Ytterligare andra kommer att ta till fysisk kamp som övergår i väpnad kamp. Jag tror att medborgargarden kommer att bildas över hela sverige efter att SD förlorat valet nästa år.

  För egen del lägger jag ner nu, jag bor redan utomlands och kommer aldrig att återvända. Jag har gett upp hoppet om sverige, kommer nu att sluta bry mig, och istället fokusera på trevligare aspekter i livet.

 30. Vad säger rätten om avvisning-bl.a:
  5. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,

 31. Kom ihåg att många av dessa faktisk inte vet hur gamla de är men å andra sidan hade du träffat dom i sina hemländer och kallat dom barn och inte män hade du legat illa till.

 32. Visst är Sverige fantastiskt, landet där ingen reagerar när 100% av alla från Afghanistan (ett land som inte har asylstatus i Europa) just i år på ett nästan magiskt sätt är födda just år 2000. Vilket sammanträffande!

 33. Allas lika vadå? Skulle jag utge mig för att vara någon annan än den jag är i syfte att tillförskansa mig något jag inte har rätt till så gör jag mig skyldig till bedrägeri o straffas omedelbart för detta. När MENA gör detsamma så är det inte längre ett brott utan plötsligt har det blivit något sjukdomstillstånd som då skall plåstras om o vårdas ömt så inte bedragarna känner sig kränkta. Ja allas lika vadå?

  • Den enda definitionen man kan acceptera av denna flosklernas floskel ”allas lika värde”, den som du inte ens ville skriva ut av pur vämjelse, är LIKHET INFÖR LAGEN, i dessa fall den svenska som, tro det eller ej, fortfarande ska gälla i Sverige. Allt annat är bara vänster/feministtrams.

 34. Wighaffären!?

  Mycket här som verkar underligt. Varför får partiet inte reda på vem som är eventuell förövare? Finns det någon över huvud taget? Allt verkar vara svek, missnöje som snappats upp av TV 4 och blivit en negativ SD kampanjstory. Ser fram emot att se om Wigh bara bluffat.

  • Ja tänk vilken uppmärksamhet SD fick nu helt plötsligt. Annars ser man nästan ALDRIG någon SD representant på TV???
   Man intervjuar aldrig SD och frågar vad de tycker om t.ex. valutgång i andra länder. Senast nu det tyska valet. Nej då är det viktigt att få veta vad partier i marginalen tycker om valresultatet.
   Men nu har man chansen att få till en negativ nyhet om SD , då är man plötsligt väldigt intresserade. Vidrigt är vad det är. Jävla kommunist TV.

    • Många som röstat på sd 2014 har dragit öronen åt sig när Jimpan förespråkar beskärning av yttrandefrihet och införandet av diktatur i Sverige….

    • Ja det missade jag…tycker ändå att för att vara Sveriges näst största parti så är SD väldigt osynliga i ”public service”.
     Små partier som kommer att ha tur om de kommer över 4% spärren får minst lika mycket om inte mer TV tid. Man pratar väldigt ofta om SD och inte med SD i PS.

   • …och ändå skriker sd om förbud mot andra helt lagliga nationella, Sverigevänliga partier….
    De borde skämmas, då de själva fått smaka den medicinen!

  • Mycket märkligt historia och varför säger hon att SD är långt ifrån regeringsdugligt och att nästan ingen skulle vilja leva i ett SD styrt Sverige?

 35. Tror liksom Vitten nedan, att allt är bluff. Om någon under hot drar mej i snoppen under brallan hade jag nog glömt partimoralen några minuter och i stället ringt polisen bums. Wighaffären är lika ljusblå som en vårdagshimmel….
  Däremot kan jag tänka mej att dessa gaddat ihop sej som hämnd för uteslutningar.

  • Att sedan sitta kvar som politisk vilde efter att ha blivit ofredad verkar inte sannolikt. Tror oxå att detta är en bluff. Bra med polisanmälan så sanningen kommer fram.

   • Hon kan vara mytoman men det kan också vara sant allt det hon säger.
    Så länge ord står mot ord, så kommer man inte så långt.
    Nu är i alla fall saken polisanmäld av SD.

 36. Tidigare ministerkandidaten Urban Ahlin ( S ) anklagas för sexuella trakasserier vid upprepade tillfällen.

  En kvinna som arbetade nära Ahlin, i riksdagskansliet omplacerades efter att ha slagit larm.

  Skandalen har varit känd av Mona Sahlin en längre tid, men den tystades ner i valrörelsen.

  Socialdemokraten i Habo kommun, David Svensson sitter kvar som kommunalråd, efter att ha gripits för sexköp.

  Landshövdingen Stefan Carlsson ( S ) fick lämna sin tjänst som landshövding, efter alkoholmissbruk o sexköp.

  S-toppen Robert Nord sextrakasserar ung moderatkvinna. Han lovar den 22-åriga kvinnan, som han kallar sötnos, en strålande karriär som forskare. om du bara är vän med partiet, som kommer att styra de kommande 30 åren,

  Etcetera … listan kan göras kilometerlång !! Varför görs inget program om sexkulturen i det socialdemokratiska partiet ??

 37. om jag ljuger om min inkomst i självdeklarationen kan det kosta multum i avgifter mm., medan man i andra ändan av skattekedjan kan ljuga och komma undan med vad lögner som helst för att tillgodogöras sig de pengar man kanske först försökt behålla.

 38. Tummen upp för SD ….de flesta är ju bort åt 20 ….lustigt att dessa karlar ska kallas för barn..Våra egna, är åldern väldigt viktigt ..barnbidrag försvinner när de är 16 .. och 18 ska de ha jobb ….det går inte att fuska..men dessa som kommer är ju bara dollar som räknas…

 39. Den socialdemokratiske nämndemannen Sven Olof Svensson, köpte oralsex utanför skola.

  Bengt Bohlin ( S ) toppolitiker i Borås åtalas för sexbrott

  Två kommunpolitiker i / S ) köper sex av prostituerade i LO-lägenhet.

  Börje Silk ( S ) utnyttjar två barnbarn sexuellt.

  Per Svedberg ( S ) tidigare riksdagsman för S raglar omkring berusad o kräver sex av kvinnlig partikamrat. ….

 40. Lennart Gjejer justitieminister för S-regeringen på 1970-talet, en sexskandal som skakade hela det politiska etablissemanget med Olof Palme i spetsen. Köp av sex hos prostituerade, en skandal som Olof Palme försökte mörklägga …

 41. Bra tanke, men precis där kommer det stanna.
  Då hela flyktingfrågan är uppbyggd på just lögner. Ingen vill rota i det .
  Som gårdagens sopor det luktar illa.

 42. Flera lokala SD-grupper i Östgötska kommuner, tycks vara både produktiva och värna om Sveriges gamla och tidigare mer gemensamma och homogena värdegrund?

  Kommer Linköping och andra orter i Östergötland bli framtidens platser för Svenskar som vill känna sig hemma?

 43. SD i Linköpings kommun borde hyra in bussar och köra alla ensamkommande som är vuxna till Södermalm/Sergels Torg och släppa av dem där. – Eliten fungerar så. Om det inte drabbar dom själva så sker det inte. Lindköping kommun skall sedan VÄGRA att ta emot dem igen. – Problem solved. Lindköping kan börja och sedan följer andra kommuner efter.

 44. Habodemokraterna lämnade in en motion om att anmäla fuskare för en månad sedan. Först ut var kommunstyrelsen i Mariestad ledd av M!
  Habodemokraterna presenterar på torsdag motion om förbud mot tiggeri eftersom M i Veddinge banat väg!

   • M kidnappades av strebern Fredrik Reinfeldt.
    Det visade sig vara en stor olycka för landet.
    Nu har vi en statsminister med enligt min uppfattning grava kognitiva brister.
    Hua.

  • Tror att Samnytt vill ha fakta, hela Sverige tycks brinna eller ha brunnit.

   Är det denna höst som PK:s polarisering genom grupp mot grupp, eller undanhållande av Svenskar… som leder till kaos?

   Nu har tydligen en Moské brunnit och det ska byggas fler… och så finns det plötsligt fler extrema islamister säger Polisen… och så vidare…

   SWEXIT är enda vägen, för de som vill återuppleva Sverige, Svenska modellen och en självständig lagstiftning… som det är nu tjänar Svenska jurister kosing, men vad tjänar Sverige och Svenskarna?

   • Jo, det kan jag hålla med om. Men oavsett så är det något som rapporterats i andra medier och som är relevant oavsett vad som är sant eller ej.
    Om man nu anklagar andra medier för att göra väldigt selektiva reportage så…

    Personligen vet jag inte vad jag skall tro i det här fallet. Det hela kommer upp väldigt lägligt och Hanna wigh har varit i bråk konstant. Sen å andra sidan verkar ju halva toppen på SD vara väldigt sluten och det poppar ju konstant fram en massa skit. De enda jag litar någorlunda på är Jimmie, Kent Ekeroth och Björn Söder.

    • Efter kalla fakta så har jag
     pratat två kvinnor
     dom är helt överens
     ”Varför gjorde hon inte motstånd hon hade två fria händer”
     Man kan undra ,
     har hon träffat en ny kille ,
     en afghan ?

     • Onekligen märkligt ja. Oavsett vad som hänt pågår ständigt maktkamper inom SD, i detta fall börjar jag undra om hon helt enkelt hämnas för något mer maktrelaterat. Men det är vanskligt att spekulera här känner jag.
      Problemet är att en kvinna kan hävda vad som helst utan att bevisa ett skit eller vara konkret på något vis. Det gör att det är möjligt att fara med vilka lögner som helst.
      Jag anser att om SD inte får fram något konkret, ingen stegar fram och hon inte anmäler så bör SD anmäla henne. I annat fall kommer det bara vara smutskastning och rena påståenden.

      Jag köper dock inte ett skit att hon skulle vara rädd för trakasserier. Om hon kommer med en sådan allvarlig anklagelse så hade partiet inte haft något val annat än att utreda det till fullo.
      Det är snarare så att hon riskerar trakasserier genom att vara vag.

    • Tycker det verkar skumt,ingen polisanmälan och hon vägrar säga vem tafsaren är fast hon f.ö droppar namn till höger o vänster. Namnet på tafsaren,tack.

     • Ja,varför vill hon inte polisanmäla? Inte säga vem det är? Om det här är sant, blir ju hennes tystnad mycket obehaglig för övriga oskyldiga SD-are. Hennes motivering om att hon är rädd för förföljelse/repressalier är ju löjlig. Hon har ju redan sagt A och kan inte ”tvätta bort” B.

     • Hon är ju redan förföljd o trakasserad säger hon och har varit under en lång tid. Märkligt beteende,måste jag säga.

 45. Okulär besiktning på håll gällande ålder, kan göras på alla små orter i Sverige, som t.ex. Visby… vid rundvandring en helgeftermiddag tycktes gatubilden förändrad?

  Har hört att både Gotlänningar och inflyttade Svenska fastlänningar lämnar Gotland, för att det är oerhört svårt att finna bostad i stan, eller nära?

  //
  Alla Svenskar som har haft välvuxna tonårsbarn, har nog funderat emellanåt:

  ”Är de där verkligen s.k. ensamkommande barn?”

 46. Nja, bedrägeribrott är inte tillämpligt för vissa etniska grupper.
  Speciellt är yngre attraktiva män från Mellanöstern immuna mot den typen av åtal.

   • Endast SD vill utvisa på det billigaste sättet, de andra godhetsapostlar tävlar om lyxutvisning som motsvarar deras minimikrav.

    • Hon klarar sig nog själv ” bja föj hon haj sååå mycket kojv med bjöd att gjilla hemma i majamö utanföj Väjnamo.”
     Hon som aldrig får ärr efter sina sår. Hon fåj baja äj eftej sina såj.

     • Hon tilldelas då en ny titel : ” Hucklekärring ” som passar perfekt till denna häxa i Rödluveskogen utanför Värnamo i mörkaste Småland. Där huserar också de hemska vargarna som älskar små rödluvor.

 47. Detta är väl varken mer eller mindre bedrägeri än andra bedrägerier. Man avger falska betygelser för öka sin vinning/fördelar! Så en anmälan är i sin ordning!

 48. Bör Migrationsverket anmälas för förskingring ? Verket, som handskas med svenska medborgares inbetalda skatter, borde utredas för förskingring, när man betalar ut bidrag i stort sätt hur som helst.

  Ansvarig generaldirektör borde ställas till svars för denna ekonomiska härva i mångmiljardklassen tillsammans med regeringen, som låter detta fortgå utan att ingripa.

 49. Det spelar inte någon roll att kunna förbättra vårt lands situation om vi inte går en ny väg till mötes och får en ändring på våra tankar och värdering!
  Vill vi medverka till att avslöja denna bluffstat vi lever i som vi svenska folket inte äger längre, så måste vi aktivera oss att ta del i hur vi ska bära oss åt för att kunna störta landets bedragare och inte minst i 7-klövern!
  https://web.archive.org/web/20170925135332/http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/monarkin-staten-sverige.html

 50. Ja låt oss säga att nån blir dömd då….vad händer sen?

  Samhällstjänst = Jobba åt kommunen , plantera blommor i kommunens rabatter.Samtalsstöd – ”nämmen varför har du gjort så här”……Aha – du känner att du behöver få hit resten av din familj som stöd nu…ja..ja vi får ordna det då.

  Men som sagt – fy dig!!! Förresten har vi ordnat en utbildning åt dig nu på ett industriprogram – eftersom vi vill att du ska konkurrera ut ännu en etnisk svensk som råkat bli arbetslös – vad säger du om det? Givetvis får du full ersättning under studietiden.Kom igen nu?….Va! inte det ?- jaha du känner dig ”trasig” av dina upplevelser och känner dig inte mogen att jobba på 5 år ännu?….Hmmm…ja ja vi har många skattekronor i budgeten för dig – det ordnar sig du…slappna av nu.

  • Tyvärr är det inte så enkelt som det låter. Sverige har inte råd att utvisa någon, inte ens om de begått grova brott. Varje utvisning kostar enorma summor av skattepengar då man måste ha specialchartrade flygplan med endast få resenärer och med massor av personal som skall sörja för de utvisades säkerhet och sedan tar ju inte deras ”hemländer” emot dem så det blir resa till Sverige igen. Innan dess har de ju överklagat migrationsverkets
   beslut i både migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen och sedan efter alla negativa beslut begär ” verkställighetshinder ” av besluten och en ny procedur startas. Gissa vad detta kostar till ingen nytta. Sveige har kört fast i sin egen soppa och värre blir det. Invandrarna är den nya överklassen och de arbetande Svenskarna är vanliga SLAVAR åt dem.

    • Vår eminenta regering har djupt samarbete med muslimska
     brödraskapet vars medlemmar tycks ränna omkring i regeringskansliet lite som de vill. Regeringen Löfven har en tydlig plan för Sverige och därför måste de bort till varje pris valet 2018 , men helst innan fast det verkar vara en omöjlighet då man är splittrad bland de s.k borgerliga partierna. Moskeer byggs i en otrolig takt i Sverige och i lokalradion skall de sända på arabiska. Vad gör vi arma Svenska folk? Vi är förrådda intill själen.

    • Sverige har numera ingen gräns utan ingår i en union och är ett globalt inriktat land. Alla kommer in hit för att tigga, stjäla, tjuvfiska, råna, begå våldsbrott med mera. En del ropar ” Asyl ” direkt de kommer hit och välkomnas med hela vår välfärd med kapitalförsörjning, fria bostäder, skolor, fri sjuk-och tandvård med mera. Listan tar aldrig slut och i dagarna sänder SVERIGES RADIO som finansieras av TV-apparatinnehavare nyheter på ARABISKA. Vi bygger moskeer på löpande band och Muslimska brödraskapets medlemmar ränner omkring p regeringskansliet och skall nu ställa upp i allmänna val. Gissa vad som skall hända i ditt och mitt gamla Sverige vårt fosterland ?

 51. Jag saknar en genomgripande utredning av landets brottssyndikat ”mångkulturen”
  Det här borde SD fila på och sedan presentera denna bannbulla i Riksdagen!

 52. Givetvis skall de anmälas, det är ju bedrägeri eller försök till bedrägeri!!!
  Svensk lag måste väl gälla alla i Sverige, eller anser ”7-klöverpartierna att så inte är fallet!!!!

 53. Migrationsverket, polis och politiker har skapat en situation där regler inte efterföljs. Varför ha migrationsregler om myndigheterna skiter i dom? Varför följa lagen själv om polisen inte klarar sitt jobb?

  Det enda som håller uppe landet nu. Är den moral som en allt tynande generation som är 40+ och uppåt.
  Det ser inte bra ut.

 54. På tiden att vi tar upp sanningen till ytan och straffar lögnhalsarna som har tagit offentlig plats i vårat samhälle (sjukvård.skola,polis,och medborgares hjärtan)
  Men dom flesta politiker ojar sig och står inte för sitt ord att vi skulle hjälpa Barn och inte fullvuxna idioter som Ljuger för oss Svenskar som öppenhjärtigt vill hjälpa.
  Dom skapar kaos mellan Svenska folket och lögnerna bara fortsätter.
  Jag önskar en regering i Sverige som tar Sverige på allvar och kastar ut lögnhalsarna.
  Nu!!

 55. Genom att politikerna ger legitimitet åt de här grupperna, så rättfärdigar de sin egen kriminalitet.
  Samtidigt framstår de som ”goda människor”.

  Politikerna är de ultimata brottslingarna.

 56. Chefer och tjänstemän på Migrationsverket bör anmälas och utredas de också. Både ledning och anställda verkar vara politiska aktivister.

 57. Nä, 7-klövern är nu fullt upptagna med att bekämpa SD som hotar maktmonopolet.

  Ensamkommande,”kurirerna” har lägsta prioritet.
  Dumsvenne tror att de kommer ”spontant” då deras uppgift är att få familjen till Sverige.

  Vem betalar smugglarna?

  ”Fadimes släkt” har etablerat sig med ett hundratal individer.
  Fadern sitter inne för mordet på dottern och en släkting är åtalad för mord på en man som vägrat döda sina två döttrar.
  Resultat av ”den banala godheten”, den som inte tar hänsyn till konsekvenser.

  Men politikens första mål är att härska.
  Stor maktapparat som i symbios med medier skapar incitament att eliminera oliktänkande.
  Många välbetalda jobb och mycket kapital i omlopp.

  Och vem biter den hand som föder en.

  Man eliminerade för en del år sedan NY Demokrati, uppstickaren, genom ihärdigt ”trummande” om samhällsfientlighet.
  Nu ”hamras det på” med samma metod mot SD.
  Den metod som används är att utpeka representanter för SD som farliga, närmast brottslingar.

  Mycket effektivt.

  Få är villiga att ta risken att få sitt privatliv förstört.
  Det gör att det är svårt att få de mest lämpade att ställa upp om kandidater.
  Och givetvis har då direkt olämpliga representanter möjlighet att få poster i partier som Ny Demokrati och SD.

  De senaste turerna i SD talar sitt tydliga språk.

  Kan bara konstatera att SD är enda oppositionspartiet och enda chansen för Moder Svea att få en nödvändig förändring av den vansinnespolitik som bedrivs.

  Klarar ”Svenne” av att förstå sammanhangen och rösta fram en förändrad politik 2018?
  10 000-kronorsfrågan?

  Annars: GOD NATT !

  • Ja, tänk – alla dessa problem hade vi sluppit om Reinfeldt- och Löfvenregimerna inte hade varit ”naiva” utan löst migrationen med förnuft och med landets bästa för ögonen – något som vi har RÄTT att begära av politikerna!

 58. När SwExit sker… kommer många Svenskar att säga:

  ”Det här borde vi ha gjort för längesedan, vi borde aldrig ha gått med… jag ångrar att jag röstade ja!”

  osv.osv.

  Finns bara en väg som sammanfogar Svenskarna och håller ihop den Svenska kulturella identiteten…

  den sorts identitet som är så oerhört viktig enligt PK för utlänningar, så viktig att PK gör allt för att deras olika kulturella identiteter inte ska förloras.

  Sverige bygger Moskéer, tillåter religiösa friskolor, erbjuder hemspråk… och försöker komma på sätt att Integrera utlänningar i det ”Svenska” ???

  SwExit är enda vägen!

  • Helt rätt i vad du säger. För PK folket är invandrarnas identitet viktig. Det är viktigt att de får bevara den. Samma PK människor säger att den svenska identiteten inte är viktig, de säger att vi ska anpassa oss och bli multikulturella.

   I verkligheten betyder det att de skiter fullständigt i sverige och svenska värderingar, de säger att allt gott kommer utifrån. Eller som folkförrädaren Reinfielt sa ” det enda som är svenskt är barbariet”

   Om bara alla svenskar kunde förstå detta. Att rösta för 7 klövern är detsamma som att vilja lägga ned sverige….på senare tid har jag personligen insett att detsamma gäller SD, de kryper för MSM, de är numera rädda för MSM. Men det är inget nytt, makt korrumperar, nu även SD.

   • Tack… och det kräver viss utbildning att vara insatt i dessa frågor, men Svenskar som har delar av sådan utbildning, får inte vara med på arbetsmarknaden i samma utsträckning som före EU.

    Genom EU kom specialiseringen, där många välutbildade Svenskar åkte på ars… för att de inte hade rätt titlar. Men utlänningar erbjuds snabbspår för att de har ”motsvarande som Svenska utbildningar”???

    Endast det Homogena Sverige som fanns före EU-28, kan återställa Sveriges Välfärdsmodell; Skolresultat, Vård och Omsorg, etc.

    Den Kulturella identiteten höll ihop landet som var självständigt. Nu är snart alla mot alla, för att målet är pengar… pengar… konsumtion.

    Vem är nöjd med en liten röd stuga vid en sjö, trygghet, säkerhet och det tidigare Svenska sättet… Vem minns detta snart?

  • Något av det mest vansinniga jag gjort i livet var att rösta för medlemskap i EU. Jag ångrar det bittert nu när jag förstått vad EU egentligen handlar om och det var ingen trevlig upplevelse rent psykiskt när jag förstått det hela. Till min fördel vill jag dock påpeka att jag röstade NEJ att införa euron i landet.

   • Tack. Inget att skämmas för. EU-ja-kampanjen överöste svenskarna med material.

    SWEXIT måste ske omgående!

    i Huvudsak röstade Svenskarna JA, för följande 3 saker:

    1:
    ”Mer att säga till om” (Genom att lämna bort lagstiftningen till EU???)

    2:
    ”Säkerhet” (Som om Sverige var hotat, eller inte kan ingå samarbete utan att vara medlem???)

    3:
    ”Pengar” (Man hade det bättre som Svensk före EU, eftersom alla Svenskar fick plats på lika villkor).

  • Polisanmälan av dessa brott ska göras i förebyggande syfte, att vi signalerar till lögnhalsar att lögner ger konsekvenser. Något ”ensamkommande barn” kanske ställer in sin resa till paradislandet Sverige när de blir varse att svenne vaknat upp lite.

 59. OT:
  En 20-årig man anhållen för moskébranden i Örebro. Enligt polisen ska det visst inte vara något religiöst eller politiskt motiv bakom.
  Bra, då är det troligen ingen rasist eller islamofob som tuttat på.
  Kanske en kvarglömd spisplatta eller trasig dammsugare – igen ; )

 60. Nu när polisen t.o.m skriver av våldtäktsanmälningar pga resursbrist så har jag väldigt svårt att se att polisen ens skulle börja att utreda bidragsbrott begångna av utlänningar. Hade det handlat om svenska bidragsfuskare så hade det varit en annan femma, men iom att det handlar om afghaner och araber så kommer det garanterat inte att hända ett skit, hur många anmälningar som än trillar in!!

  Bättre då att strypa alla kontanta bidrag till invandrare oavsett ålder för att istället ersätta dem med mat/klädkuponger.

 61. Då jag själv betraktar mig som SD-sympatisör skäms jag lite för mig själv när jag läser artikeln. Naivitet hör hemma hos 7-klöverväljare och inte hos dem som representerar SD. För det första om polisen inte har resurser att bara hämta en person som våldtagit en 12-årig liten flicka hur skall de då hinna med att jaga utländska lögnhalsar. Dessutom har ni i Sveabia en rikspolichef som omedelbart skulle förhindra att detta sker. Inse det och kom tillbaka till verkligheten, PUCKON.

  • Jag tror att du missade själva poängen med detta. Det handlar inte om att polisen ska ta tag i detta, det handlar om att ta upp frågan, visa att SD skiljer sig från 7-klövern när 7-klövern slår ner förslaget och rabblar klyschor om ”allas lika värde” och ”värdegrund”.

   • Jag har inte missat någon poäng alls faktiskt. De allra flesta inklusive mig själv känner till att SD inte vill tillåta åldersfusk. Det är inget man behöver förklara så här ingående som du tolkat frågan. Kände du själv inte till ställningstagandet hos SD mot fusk om ålder är det bara att beklaga. Men du har kanske dålig uppfattningsförmåga.

    • Ok, du vägrar acceptera att du har fel, du är en sådan (även om jag såg att du åtminstone ångrade att du var med och röstade in Sverige i EU, så det kanske bara tar några decennier för dig att förstå saker…jag röstade såklart nej, då jag tänker igenom saker först). Men jag pallar inte argumentera med människor som jag anser inte borde ha rösträtt (det gäller alla som ångrar hur de har röstat, inte bara dig).

     Vi har konstaterat att du inte förstår saker, det duger för mig, då jag vet var konversationer med sådana individer leder. Så lycka till med livet.

 62. Behöver det ämnet överhuvudtaget diskuteras, dra in bidragen och skicka hem dessa snyltare omgående, annars har vi snart deras fruar och barn här också, med efterföljande mor och farföräldrar, bröder ,och systrar, kusiner, osv. Det blir en hel del för oss svenskar att ta ansvar för enligt sossarnas modell.

 63. Linköpings kommun bör sätta de förvuxna lögnarna på bussar till Södermalm och sedan vägra ta emot dem igen. – Hur svårt skall det vara? Kommunen kommer att spara 100 000 om dagen direkt och visa var skåpet skall stå i en demokrati.

  Om LInköping startar så följer andra kommuner efter. Regeringen kommer att få panik. ”Vi ville ha barn, – Ni gav oss vuxna kriminella” Nu får ni tillbaka dem.

  Vad tror kommunen att regeringen kommer att skicka ut för ”straff”? Inget kan jag meddela. Regeringen kan inte ens lyckats döma en stenkastare i skägg de senaste 10 åren i Malmö.

 64. Är inte Linköping en PK-kommun vad gäller både invandrare och tiggare? Det finns väl ett skäl till att staden har flera No Go zoner.

  SDs förslag kommer med största sannolikt inte att få något gehör från de andra partierna i fullmäktige som brukar gödsla men kommuninnevånarnas pengar och tävla i PK-präktighet.

  Det mycket märkliga är att lämna falska uppgifter i stort sett i alla andra sammanhang är straffbart och belagt med påföljder så varför är det undantag för flyktingar där skillnaden i ekonomiska konsekvenser och hänsyn till riktiga barn är så stora?

  Med dessa anledningar bor det vara ett mycket högt straffvärde på att lämna uppgift om fel ålder och även återbetalningsskyldigheter.

 65. Lustigt att det krävs en motion i fullmäktige för att anmäla kriminella. Det är väl bara att polisanmäla där brottsmisstanke finns.

 66. Det får väl ändå anses som rimligt, att de som kommer med siktet inställt på att parasitera talar sanning. Att bura in dem för vidare befordring till ”destination precis vad som helst” skulle snabbt ändra på de dumheterna. Men tyvärr finns inte den kraften i Sverige.

 67. I Sverige är det olagligt att vara kriminell enligt rödtoppen i C.Nu kom jag ihåg, det gäller givetvis bara svenskar.

LÄMNA ETT SVAR