Nyligen fick den tidigare rödgröna regeringen svidande kritik av Riksrevisionen för hur man hanterat – och förstört – det tidigare stabila svenska elsystemet. Dessvärre verkar Socialdemokraterna inte alls ta intryck av vare sig kritiken eller verkligheten. Det skriver två SD-toppar i en debattartikel.

Det var för en vecka sen som Riksrevisionen kom med sin rapport.

– Konsekvensanalyser har ibland saknats helt och hållet. I andra fall har de inte använts för att förbättra utformningen av besluten eller för att hantera konsekvenser. Detta har bidragit till att de politiska besluten ofta präglats av kortsiktighet och bristande effektivitet, sa riksrevisor Helena Lindberg.

LÄS ÄVEN: Riksrevisionen: Rödgröna regeringen förstörde elsystemet

Riksrevisionens rapport bekräftar vad Sverigedemokraterna länge hävdat, konstaterar sverigedemokraterna Tobias Andersson och Jessica Stegrud i en debattartikel.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna låtit ideologi, politiskt spel och kohandel varit viktigare än Sveriges bästa. För detta faller ett tungt ansvar på Magdalena Andersson och Socialdemokraterna som mer eller mindre betalat för regeringsmakten genom att tillåta att ett fossilfritt och ett av världens kraftfullaste energisystem omintetgjorts.

Man påpekar att Sverigedemokraterna konsekvent och under lång tid har kritiserat inriktningen för energipolitiken och varnat för dess konsekvenser, och slår fast att regeringen nu gör i det närmsta en helomvändning och låter åter fysikens lagar vara vägledande för energisystemet.

LÄS ÄVEN: Rödgrön nedläggning av kärnkraft ”stort misstag”

Regler som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk i framtiden införs och förutsättningarna för investeringar i kärnkraft stärks. Även förbudet mot att återstarta stängda reaktorer skrotas.

Tyvärr verkar inte Socialdemokraterna alls ta intryck av vare sig verkligheten eller kritik från Riksrevisionen utan fokuserar på att bygga så mycket vindkraft som möjligt på kortast möjliga tid, eftersom EU-kommissionen i sovjetisk anda har beslutat detta. I bakgrunden lockar gröna lån och dunkar i ryggen på internationella möten. Att driva på för mer vindkraft är också ett sätt att hålla så kallade gröna partier på gott humör, eftersom det kraftigt försvårar en utbyggnad av kärnkraften. Nu måste Socialdemokraterna förklara varför deras parti valt att agera på ett sätt som resulterat i nedläggning av fyra reaktorer. Är det en politik ni tänker fortsätta med eller kommer ni ansluta er till regeringens utbyggnad av kärnkraften?

LÄS ÄVEN: Rapport: Vinterns elkaos orsakades av nedlagd kärnkraft