Sverigedemokraterna i Malmö har i kommunfullmäktige satt stopp för Vänsterpartiets förslag om ett upprättande av ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter i staden. Idén som V lobbat för i flera år fick stöd av Moderaterna.

2019 utfärdade EU-parlamentet ”resolution om de grundläggande rättigheterna för människor av afrikanskt ursprung”, där medlemsstaterna bland annat uppmanas erkänna och bekämpa rasism och diskriminering av människor med afrikansk härkomst samt att arbeta för att stärka gruppens ekonomiska ställning och politiska inflytande.

Uppmuntrade av resolutionen lämnade Vänsterpartiet i oktober samma år in en motion till Malmö kommunfullmäktige med uppmaningen att inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter i staden. Syftet skulle bland annat vara att ”utbilda majoritetssamhället i afrofobi”.

LÄS ÄVEN: Malmö gör mångmiljonsatsning mot ’afrofobi’ och ’islamofobi’

Projektet har lobbats för sedan 2015

I Expressen den 9 okt 2020 skrev Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) att: ”Vi i Vänsterpartiet kommer inte att glömma slaveriet, alla familjer som splittrades, alla barn som gjordes föräldralösa, alla kvinnor som våldtogs eller alla hjältar som visade motstånd”, i ett försök att marknadsföra idén.

Lobbyverksamheten påbörjades dock redan 2015. Då hade en studie tagits fram som påstods visa att de flesta så kallade afrosvenskar ”upplever en utbredd vardagsrasism som tar sig uttryck i verbala kränkningar, rumsliga utestängningar och fysiska angrepp”.

En arbetsgrupp bestående av Malmöbor med afrikansk härkomst tillsattes och började trycka på för upprättandet av en fast verksamhet med romskt informations- och kunskapscenter som förebild.

LÄS ÄVEN: SD vill stänga alla källarmoskéer: ”Man kan inte prata bort extremister”

”En viktig skillnad mellan M och SD”

Vänsterpartiets motion från 2019 blev liggande till i år, och i torsdags avgjordes frågan. Både C och MP stödde V och ställde sig bakom skapandet av ett så kallat kunskapscentrum. Även Moderaterna, som efter valet 2018 försökte ta makten i Malmö med stöd av Sverigedemokraterna, ställde sig positiva till Vänsterpartiets motion. Bakom betalvägg skriver Sydsvenskan att en viktig skillnad mellan M och SD nu tydliggörs.

Sverigedemokraterna fick enligt uppgift en vågmästarroll och lyckades stoppa förslaget. Nima Gholam Ali Pour (SD) avfärdar det som ”ett meningslöst projekt” och ”slöseri med Malmöbornas skattemedel”, skriver Sydsvenskan.

I kommentarsfältet till Gholam Ali Pours inlägg där han på Twitter redogör för kommunfullmäktiges beslut, ifrågasätts både Moderaternas bifall och ordet ”afrofobi”. En fobi definieras vanligen som en intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser.